Forum

Machtmisbruik zorgverzekeraar

Discussieer mee over de wet- en regelgeving in de zorg.

Machtmisbruik zorgverzekeraar

Berichtdoor Gwendolyn » 02 maart 2017 22:18

geachte lezers, inmiddels de laatste 6 jaren hebben De Friesland en DeltaLloyd mij het leven onmogelijk gemaakt, en nu nog.
Ik hoop morgen te zien, al leef ik de laatste jaren met het dagelijks terugkeren van suïcide gedachten. mijn leven is door de zorgverzekeraars onmogelijk gemaakt. Mocht ik na vandaag niet meer leven, dan hoop ik dat er iemand mijn dossier na zoekt en de onverantwoorde, bewust onmenselijk handelswijze van mensen werkzaam bij de zorgverzekeringen, uit eigen misdadig geest of in opdracht van hun hogere van de zorgverzekeraars.... bloot legt, en de daders, en de verantwoordelijken bestraffen.
Hun handelen staat gelijk aan de handelswijze van de nazis van de jaren '30 t/m 1945.

Mevr. G. van der veen
Gwendolyn
 
Berichten: 0
Geregistreerd: 02 maart 2017 22:06

Re: Machtmisbruik zorgverzekeraar

Berichtdoor Maria » 03 maart 2017 15:36

Ik hoop dat er meer van deze misstanden aan het licht komen, en dat er eindelijk wat aan gedaan gaat worden.
Zie als verpleegkundige teveel mensen die niet meer uit de doolhof van regels en aanvragen komen.
Niet krijgen waar ze recht op hebben, en in grote financiele problemen komen of zieker worden, onleefbaar zoals in u geval.
Je moet een heel grote mond hebben, of uit buitenland komen en zeggen dat je gediscrimineerd wordt, dan wordt er vanalles gedaan.Vluchtelingen / gelukszoekers zijn direct verzekerd ook aanvullend.
Onze vaak oudere bescheiden en chronisch zieke patienten die vaak hun hele leven gewerkt en premie betaald hebben worden daar de dupe van.
Heel veel sterkte gewenst
Maria
 
Berichten: 0
Geregistreerd: 30 okt 2016 08:36

Re: Machtmisbruik zorgverzekeraar

Berichtdoor Gwendolyn » 03 maart 2017 21:44

Aanvullend op mijn eerste bericht.
De menselijk ellende begint met onmogelijk opgesteld en geschreven zorg wetten. Die wetten zijn, mag ik hopen, opgesteld met de opzet een leidraad te zijn als beginsel waarvan ze vanzelf sprekend niet zwart wit bedoeld zijn. Immers elk mens, ja MENS, niet robot, uniek is. Zo ook de zorg maat voor elk persoon. Maatwerk noemt men dat. De woord maatwerk is al bij voorbaat nergens terug te vinden bij verzekeraars. Het zou onmogelijk zijn voor ieder Nederlander stuk voor stuk een wet opstel op maat te maken om de nodige zorg volledig te beschrijven en in te dekken, volgens de wet ZOALS DIE BEDOELD is. Vandaar begrijpt ieder normaal denkend mens de noodzaak van duidelijk maar relatief beknopt beschrijvingen van de zorg wet zoals die bedoeld is.

Zoals die bedoeld is.

Met dien verstande dat men begrijpt wat de bedoeling van de wetten is, zonder dat het er zwart wit geschreven is. De oprechte en juiste interpretatie van de wet / wetten. Zo van " maar natuurlijk zullen er uitzonderingen op de gegeven voorbeeld zijn, moet er maatwerk toegepast worden".

Dat interpreteren kan helaas opzettelijk ten nadele van de oorspronkelijk doel van de wetten, rechtvaardig zorg mogelijk maken voor zij die het nodig hebben, en REDELIJKERWIJS er op aangewezen zijn. Gemanipuleerd worden door onwilligen, zoals verzekeraars.

Zij durven de wet te ontkennen, zelfs al staat het er zwart op wit, en de verzekerde ( ik zelf ) ten overvloede de verzekeraar er op wijst, dat verwijzen door de verzekerde geheel overbodig, gezien de verzekering de wet van alle kanten moet kennen en oprecht uitvoeren. Helaas, arrogante onwilligheid, dat alleen door allerlei klachten procedures de ware rechten van de verzekerde hopelijk bevestigen. ondertussen is er weer een mensen leven vreselijk overhoopgehaald, en maar hopen dat je die ellende van ontkenning en de gevolgen van onthouden zorg en de stress niet de persoon in kwestie over de klink jagen.

Verregaande gevolgen zoals behandeling door de GGZ, last op familie / naasten en meer worden gewoonweg ontkend en weggewuifd, ook de daarbij gepaard gaande kosten ( huis arts, GGZ ) lijken geen rol te spelen.

Zo worden zorg behoeftigen alleen maar behoeftiger / zieker gemaakt.

Of was de wet zo opgesteld en bedoeld om door de machtige verzekeraars misbruikt te kunnen worden? Terwijl wij de zorg behoevend burgers menen goed en oprecht door de zorg wet vertegenwoordigd te worden, en denken zorg naar alle redelijkheid te kunnen krijgen wanneer dat nodig is.

Nee, zorg mogelijk maken is niet doelmatig, volgens de zorg verzekeraar, zorg behoevend verzekerden zijn niet doelmatig, niet doelmatig om zelf financieel beter van de zorg gelden inleg beter te worden. De macht positie en kwetsbaarheid van de gemiddelde zorg behoeftige maakt manipulatie ter eigen voordeel van de zorg wetten die ( tenminste sommigen ) ongelukkig opgesteld zijn, eenvoudig. Van enige verantwoordelijkheid aangaande de mensen die bij de zorg verzekeraars verzekerd zijn is geen enkele blijk. Eerder het tegenovergestelde.

Helaas is er geen mogelijkheid aan de ontvangend kant, de zorg behoeftige die zorg onthouden wordt of waarvoor behandelingen gefrustreerd worden, om de daardoor ontstaan leed te kunnen maatstaven, en zo mogelijk in rekening te brengen bij de veroorzaker, de zorg verzekeraar. Je moet maar lijden, jouw probleem.

Daarbij worden zorg verleners overduidelijk geïntimideerd, gehersenspoeld, gemanipuleerd tot handlangers van de machtswellust zorgverzekeraars. Niet mee werken staat gelijk aan uitsluiting, aan weinig of geen zorg meer kunnen bieden, zoals dat nodig en of gewenst is.

De zorgverzekeraars gaan op de stoel van de zorg verleners zitten waarbij zorg zoals die verleend zou moeten worden volgens de bedoeling, de strekking van de zorg wet of geheel geweigerd wordt, of gefrustreerd wordt. Daarbij de zorg behoeftige te kort doen met alle nadelen van dien, fysiek en of geestelijk schade, onnodige extra kosten, en een mogelijk zieker / minder goed functionerend cliënt / patiënt.

Ja doelmatigheid wordt meer dan eens genoemd, waar heb ik dat eerder vernomen? O ja, van o a de Nazi tijdperk.

Ik zie zorg als het voorkomen / verlichten van leed. Alle verrichtingen of het fysiek of het geestelijk hulp betreft, alles ten verhelpen van het leed dat iemand beleeft. De door mij helaas aan den lijve ondervonden arrogante benadering van de zorg verzekeraars, De Friesland en Delta Lloyd, heeft juist erg veel leed bij mij teweeg gebracht. zoals ik in mijn eerste stuk schreef, ik leef nog, ben nog in leven, maar een leven heb ik al meerdere jaren niet meer.

De verkiezingen komen er aan, en wat ik in alle discussies mis is de oproep om verantwoordelijkheid. Of het zorgverzekeraars zijn, of een Nationale zorgfonds, de mensen die als aanspreek punt fungeren zullen oprecht moeten zijn, de zorg wet moeten BEGRIJPEN, en zorg mogelijk moeten maken, binnen de strekking en bedoeling van de wet, maar met als doel zorg mogelijk te maken voor zij die het behoeven, daar waar het geen eenvoudig zwart wit casus is, maatwerk toepassen in hun toestemmings-beleid. Ja toestemmings-beleid, want de adviseurs mogen niet op de stoel van de zorg verleners gaan zitten.

Daarbij dienen de zorgverleners, vanzelfsprekend evenals dat nu het geval zou moeten zijn, geheel oprecht en vakkundig zijn. Betrouwbaar en geloofwaardige partners in de zorg keten. Zij dienen aan de vak normen te voldoen, waarbij moet opgetekend worden dat ieder mens, ook ieder zorg verlener zijn eigen zorg maat heeft, doch allen dienen de huidige stand der zorg middellijn te volgen. De zorg verlener dient de soort en mate van zorg aan te geven en waar dat redelijkerwijs aan de wet voldoet de financieel mogelijkheid krijgen de zorg naar zijn beste kunnen en oprechtheid aan de cliënt / patiënt te bieden.

Bescherm de medemens, de zorg behoeftigen tegen macht misbruik, arrogantie, uitsluiting qua zorg.
Wie de moeite heeft genomen mijn lange relaas te lezen, een oproep, ik heb dringend juridische hulp nodig, om een lopend kwestie met delta Lloyd te beslechten, eer ik er zelf een eind aan maak, want zo ver is het met mij.

Moge ieder een gezond en gelukkig leven leiden.
Gwendolyn van der Veen
Gwendolyn
 
Berichten: 0
Geregistreerd: 02 maart 2017 22:06

Re: Machtmisbruik zorgverzekeraar

Berichtdoor hans » 09 maart 2017 13:16

Uw stelling moet zijn/worden, dat zorgverzekeraars géén artsen zijn, maar uitvoerders/administrateurs van een politiek zo gewild systeem en het beginpunt in Nederland voor zorg/hulp altijd de huisarts is ...

1 - U kunt dus primair zonder onkosten voor u pesoonlijk uw huisarts raadplegen
2 - Tevens kunt u op de politieke partij stemmen van uw ideeën en/of contact opnemen met een volksvertegenwoordiger
3 - Verder kunt u klachten indienen bij de zorgverzekeraars, bij de autoriteiten, ombudsmannen, klachtensites en kostenloos raad vragen bij de NPCF in Utrecht, die naar zorgconsumenten luisteren en een vertegenwoordiger en koepelorgaan zijn voor veel patiëntenverenigingen
4 - Tenslotte zijn er nog (zorg-)autoriteiten die toezicht houden en gegronde klachten moeten onderzoeken
5 - Fora en andere interessengemeenschappen kunnen digitaal via een zoekmachine ge- en bezocht worden en u kunt daar (anoniem) deelnemen aan lopende gesprekken op meer gespecialiseerde topics
hans
 
Berichten: 3
Geregistreerd: 08 maart 2017 00:51

Re: Machtmisbruik zorgverzekeraar

Berichtdoor hans » 10 maart 2017 12:10

Het blijft stil op uw topic en de vraag is of u inmiddels bij uw huisarts bent geweest? Misschien wilt u toch liever de directe confrontatie met uw verzekeraar aangaat? Het procedere voor een zorgklacht is:

https://www.zorgklacht.nl/klacht-zorgve ... Gwod6VUKHA

Suc6 ermee.
hans
 
Berichten: 3
Geregistreerd: 08 maart 2017 00:51

Re: Machtmisbruik zorgverzekeraar

Berichtdoor Gwendolyn » 10 maart 2017 16:36

Hallo forum leden, hans.
Het is mij gelukt om gisteren ( donderdag 9 maart ) mijn beklag via de site van het SKGZ aan hun mijn probleem voor te leggen.
Echter hun site heeft beperkte opslag ruimte voor bijlages, waarmee ik niet alle relatieve correspondentie plaatsen kon. bedenk dat ik per 1-1-2016 overgestapt ben naar deltaLloyd en het nu 10-03-2017 is, en al die tijd heeft mijn wereld, mijn leven stil gestaan, voer ik al die tijd met Deltalloyd strijd. Mijn huisarts?

Ik denk dat die gedaan heeft wat die als huisarts kan doen, al voel ik niet volledig begrepen. Het is ook moeilijk om bij een als een Nazi qua instelling handelend partij ( DeltaLloyd ) om begrip te verkrijgen dat zij daar zitten naar ONZE idee om zorg mogelijk te maken, terwijl ze totaal ongevoelig zijn voor menselijkheid. Enerzijde is dat wel te begrijpen, je moet volgens de wet handelen, maar bij De zorgverzekeraar staat het eigen belang voor op, boven alles.

Duidelijk wordt de wet éénzijdig naar eigen voordeel gelezen. Puur zakelijk. Zij zijn immers en zakelijk financieel belang bij en op geen enkele wijze direct verantwoordelijk voelen voor door hun handelen veroorzaakte leed. Hoewel mijn leven elke dag onmogelijk is geworden, een ware hel is, begrijp ik dat ( bij oprechte en menselijk interpreteren van de wet ) men in eerste instantie volgens die interpretatie moet uitvoeren, en niet op mijn reactie op hun afwijzing behoeven te handelen.

Echter mijn ellende dient wel geloofwaardig aangekaart te worden. Mij geloofwaardigheid, qua oprechte zorg aanvraag, ondersteund door het UMCG, mijn zorg leverancier, mijn huisarts, wordt eenvoudig weggewuifd, zonder inhoudelijk verantwoording. De mens is uit de rekensom genomen, ik ben een nummer geworden, puur een administratief aangelegenheid. Administratief doet menselijkheid er niet toe, puur harde euro's. Hoe minder je uitgeeft hoe beter voor jezelf.

Er is op de forum te weinig ruimte om mijn verhaal in detail uiteen te zetten, maar ik sta open voor één op één gesprekken, alleen dat heb ik ook al zo vele male gedaan / moeten doen, en of die mensen mijn situatie begrepen of niet, het heeft tot nu toe niets op geleverd. Ik wil mij n leven terug. Ik word ernstig vermoeid, en geloof me, voor de dood hoeft niemand bang te zijn, maar voor een leven vol leed, vol marteling, daar mag ieder mens voor huiveren. Aan de wurg greep van de mensen die onder de schuil naam van de verzekeraar hun macht, hun martel praktijken uitvoeren, moet een eind komen, snel. Anders word ik ook een statistiek, weer een suïcide geval, goh, niemand had het in de gaten dat het zo erg was met haar...... tja de handen schoon wassen na de moord. Wegkijken staat gelijk aan de daad zelf plegen. De oorlog van '40 - '45 met Duitsland en niet te vergeten Japan, is beslecht, de fysieke oorlog is gewonnen, maar waar het feitelijk om ging, om menselijkheid, die oorlog is nog altijd niet gewonnen, zeker niet in Nederland. mensen worden nog op allerlei manieren weg gezet, door mede mensen, mede Nederlanders nota bene. En ik bevind mij in de klauwen van de draak, gemakkelijk prooi. mede Nederlanders staan erbij en kijken ernaar. ....

Geloofwaardigheid, ja ik kan vanuit mijnerzijde mijn geloofwaardigheid waar maken, door de hand aan mijn zelf te nemen, dat is dan geen zelf moord, maar moord. Gelijk de zelfdodingen van vervolgden tijdens de tweede wereld oorlog. Ook toen was dat moord, moord op afstand, nog mooier dan met eigen hand een ander om brengen. Ja, ik beschuldig in deze casus delta Lloyd van poging tot moord. Een zorg verzekeraar heeft niet alleen verantwoording af te leggen aan de belasting dienst, de eigen administratie, maar eerst en vooral naar de uitvoering van de zorg wet. Zorg is geen bedrijfs plan, zorg is leven, zorg is menselijkheid, een menswaardig bestaan. Overduidelijk is de mens uit de berekening gehaald. Daarmee heeft de zorg verzekeraar alleen administratief verantwoordelijkheid af te leggen. En niet of nauwelijks op de daden, misdaden tegen die eerder genoemd menselijkheid aangesproken en berecht.

denk dan niet ja maaarzorg kost geld, nee ZORG levert menswaardig leven op, en mist correct uitgevoerd, niet alleen elk mensenleven menswaardig houdt, maar behalve leed te beperken ( helaas kan Leed niet als financieel kosten post opgedragen worden ) met die leed gepaard gaand kosten beperkt en onnodig kosten zowel qua euro's als ( last op ) maatschappelijk gezien helpt voorkomen.

Gwendolyn
Gwendolyn
 
Berichten: 0
Geregistreerd: 02 maart 2017 22:06

Re: Machtmisbruik zorgverzekeraar

Berichtdoor hans » 11 maart 2017 18:42

Ik hoop voor u, dat uw klacht spoedig in behandeling genomen kan gaan worden.
hans
 
Berichten: 3
Geregistreerd: 08 maart 2017 00:51

Re: Machtmisbruik zorgverzekeraar

Berichtdoor Gwendolyn » 02 jun 2017 18:12

Geachte lezers, mede gedupeerden, weggezette burgers,
heden 2 juni 2017, is er een akkoordverklaring door DeltaLloyd gegeven.
Die zogenaamd akkoord verklaring getuigt van ernstig arrogantie, onwil, gebrek aan respect, voor zowel de wet, en de medemens.
Zowel dankzij de bemiddeling van het SKGZ, waarvoor dank, als ondanks die bemiddeling is er een akkoordverklaring afgegeven die slechts deels mij hetgeen biedt waar ik volgens de zorg wet aanspraak, zeg gerust recht op heb tegemoet gekomen. Maar zij hebben het niet nagelaten om ieder ( in dit geval ) haarwerk specialist, bij mijn probleem betrokken specialist zoals huisarts en het Genderteam van het UMCG, als ieder weldenkend mens met de grootste onzin weg te zetten.
Het ontbreekt mij aan harde middelen om de als misdadiger handelend mensen in dienst van DeltaLloyd, zich daar achter verschuilend, en onder eigen arrogantie handelend aan te kunnen.

Teneinde niet alleen mijn menswaardigheid terug te krijgen, maar voor ieder ander die met dergelijke onrecht in de zorg te maken krijgt, aan de waan praktijken een einde te maken.

Naast het mij onthouden van zorg welk ik zowel nodig heb, als vijf jaar bij mijn vorige zorgverzekeraar probleemloos gegund had, hebben de betrokken mensen van DeltaLloyd mij mijn menswaardigheid ontnomen, gelijk een celstraf met eenzame opsluiting. Pesten in hoofdletters, weg zetten van de medemens, intimidatie, alles met een vernietigend uitwerking. Hun spel gaat niet om zorg, maar puur om macht.

In mijn geval ben ik op twee haarwerken per jaar aangewezen. Ja, de meeste haarwerk dragers kunnen meen ik gemiddeld wel een jaar toe met een haarwerk, echter sommige mensen niet. In de wet is er een mogelijkheid geregeld om in die gevallen waarbij men niet met één haarwerk per jaar toe kan, een tweede vanuit de basis verzekering toegewezen worden. Onder "reserve haarwerk".

De vergoeding voor haarwerken is een vergoeding per jaar. Een haarwerk en waar nodig een reserve exemplaar.
Deltalloyd spreekt gemakshalve over een vergoeding per twee jaar, waarbij zij eigenhandig van de wet afwijken.
"In de regel heeft u recht op twee haarwerken per 24 maanden."
Tevens beweren zij dat omdat ik een haarwerk met lang haar verkies ipv een kort kapsel dat niet ten laste van de zorgverzekeraar.

Er is per wet geen enkel beperking van welk soort, merk, lengte, model haarwerk de verzekerde verkiest. Wie alleen met de basis verzekering verzekerd is krijgt ( per haarwerk ) ongeacht de haarwerk keuze een jaarlijks bepaald maximale vergoeding. Wie een A V heeft, kunnen meerkosten boven de basis vergoeding volgens de A V bepalingen en tot een maximaal bedrag vergoed krijgen, waarbij ten alle tijde de haarwerk keuze niet ter sprake komt en geheel aan de verzekerde is.

"Daarnaast merkte uw haarwerk specialist op dat u gekozen hebt voor een haarwerk met lang haar. Uiteraard staat het u vrij te kiezen voor een haarwerk met lang haar. Echter, logischerwijs vergt een haarwerk met lang haar meer van de plakstrips dan een haarwerk met korter haar. Wij zijn van mening dat wanneer het haarwerk hierdoor eerder aan vervanging toe is dan gebruikelijk, dit niet ten laste van de zorgverzekeraar kan komen. Deze (extra) zorg is dan onnodig kostbaar, waardoor er niet meer kan worden gesproken van doelmatige zorg.1"

Ondanks de toezegging waarvoor ik sinds 2016-01-01 bezig ben, ja 17 maanden! , van twee haarwerken per jaar ingaande van 2018 tot en met 31-12-2022, behoudt DeltaLloyd de bovengestelde verwijt over de keuze van haarwerk.

DeltaLloyd heeft met hun handelswijze, gericht op het onderuithalen van elk één die niet op alles maar ja knikt, elke vorm van geloofwaardigheid verloren.

Misschien denkt u "maar je hebt toch de vergoeding toezegging waar je voor vocht, waarom nog niet tevreden zijn?". Dan heeft u er niets van begrepen. DeltaLloyd heeft mij niet alleen hulpmiddelen onthouden, waarmee mijn identiteit als het ware mij onthouden / ontstolen werd, en ik in een ernstig crisis stortte, mijn toekomst onthouden, mij weggezet, mijn hele leven op de kop gezet. Door de intimiderend uitstraling van zorgverzekeraars in het algemeen als zijnde onaanraakbare identiteiten hebben o.a. mijn huisarts, het UMCG gender team, mijn haarwerk specialist, mijn naaste familie, vele medemensen die mijn probleem aanhoorden ervan weerhouden volmondig tegen de onzin en arrogantie van Delta Lloyd te ageren, dan wel met enige weerzin mijn belang te behartigen.

Kom voor je zelf op, al kennen wij allemaal de uitspraak van wie zijn kop boven het maaiveld uitsteekt wordt zijn kop eraf gehakt, hoge bomen vangen veel wind, is voor jezelf opkomen de enige manier om er te kunnen zijn, jij, mooie mens die JIJ bent.

Elk mens verdient respect, alleen met respect kan onze mooie ( Nederlandse ) maatschappij en de mensen daarin floreren.
Nederland is ..... nog..... geen Noord Korea of welk ander land waar de medemens er alleen is om voor enkele macht hebbers te dienen en menswaardigheid ver te zoeken is. Helaas zijn er ook genoeg voorbeelden van wan toestanden in Nederland die veel leed bij de medemens teweeg brengen, leed die er niet zou moeten, niet hoeft te zijn, die behalve voor de personen zelf, ook de maatschappij zowel maatschappelijk als financieel ernstig belasten.

Het gaat u goed, en ik? Ik zit als zijnde in een enkele kilometers diep mijn onder de grond en tracht naar de uitgang te gaan, gang voor gang, lift voor lift, de zon tegemoet. Hopelijk zal ik al boven aangekomen al doende weer mijn menswaardigheid terug vinden, en dan wel met de littekens van alle ellende van de laatste 3, 4, 5 jaren, mijn leven weer kunnen oppakken.

Met vriendelijk groet,
Gwendolyn van der Veen
Gwendolyn
 
Berichten: 0
Geregistreerd: 02 maart 2017 22:06


Keer terug naar Wet- en regelgeving in de zorg