Er hangt een negatieve sfeer rond werken in de zorgsector, vindt verpleegkundige in opleiding Eline. Niet regeltjes, maar de cliënt moet centraal staan. Hoe dat veranderd moet worden volgens Eline? 'Laat van je horen, collega's! En niet door een negatief bericht te plaatsen op social media.'

Zorgverhaal, ingezonden door Eline (20) uit Gameren

'Twee jaar werk ik nu, als hbo-verpleegkundige in opleiding, met veel plezier in de wijkverpleging. Wat ik mooi vind aan het werken in de wijkverpleging is om samen met de cliënt, familie en andere disciplines te bekijken wat nodig is. De belangrijkste vragen in het hele zorgproces moeten zijn: wat wil de cliënt, wat is passend en hoe is de kwaliteit van het leven van de cliënt.'

'De cliënt moet centraal staan'

'Als ik aan het werk ben, ben ik niet constant bezig met cijfertjes. Er zijn meer dan genoeg regels en eisen waar we aan moeten voldoen. Maar moet dat op de voorgrond staan in onze zorgverlening? Nee, absoluut niet. De cliënt moet centraal staan. Samen met de cliënt moet gekeken worden naar de verschillende mogelijkheden. Wie zijn wij, als zorgverleners, om beslissingen te maken over de cliënt? We moeten de cliënt ondersteunen en begeleiden in de beslissingen die hij/zij moet maken.'

'Op dit moment hangt er een negatieve sfeer rond het werken in de zorgsector. Te weinig personeel, te veel administratie en noem alle negatieve factoren maar op. Er wordt gewerkt om dat negatieve imago weg te werken. Er zijn tientallen vloggers, bloggers en sprekers actief om zich te uiten over de mooie kanten van de zorg. Hoewel we ons bewust moeten blijven van bepaalde negatieve factoren en hoe we dit kunnen aanpakken, moet er een cultuuromslag komen.'

'Ik weiger om me mee te laten slepen in alle negativiteit'

'De meeste collega's die ik spreek, voelen zich op hun plek in de zorg. Betekent dat dat het altijd makkelijk is? Nee, maar het betekent wel dat de gezondheidszorg een uitdagend werkveld is. We doen mooi en dankbaar werk. Denk aan die keer dat je aan een sterfbed stond en je de familie goed kon begeleiden. Denk aan die keer dat je, door de juiste interventies in te zetten, de mantelzorgers kon begeleiden en ontlasten. Ik, Eline – bijna afgestudeerd hbo-v-student, weiger om me mee te laten slepen in alle negativiteit die rond de gezondheidszorg hangt. Zullen we dat vanaf nu allemaal doen?'

'Zijn er dingen in de praktijk die op dit moment anders kunnen? Laat van je horen, collega's! En niet door een negatief bericht te plaatsen op social media. Nee, ga op zoek naar de juiste mensen. Dit kan zowel binnen als buiten je organisatie. Wij, mensen van de werkvloer, zien waar de behoefte ligt in de gezondheidszorg. We hebben alleen geen pot met geld en ook niet in alle gevallen verstand van alle regelingen. Daarom kunnen we dingen bereiken als we een netwerk vormen met de juiste mensen! Er moet samengewerkt worden, juist ook in de gezondheidszorg!'

'De zorgverlening steeds iets mooier maken'

'Laten we allemaal blijven zorgen voor de mensen die zorg nodig hebben. Zullen we ze niet in de kou laten staan? Zullen we ervoor zorgen dat ze zich waardevol voelen? Laten we blijven waarderen wat we mogen doen en samen de schouders onder de zorgverlening zetten om het steeds iets mooier te kunnen maken.'

Wil jij ook een zorgverhaal delen? Omdat je je druk maakt om een zorgkwestie of juist omdat je een zorgmedewerker wilt bedanken? Of wil je je ervaring als mantelzorger of zorgprofessional delen? Zorg.nu geef jouw verhaal een podium - anoniem als jij dat wil.

Lees hoe je je verhaal instuurt