Wat is de prijs van een levensjaar? Moet een kankerbehandeling die 150.000 euro per gewonnen levensjaar kost, wel worden vergoed? Kun je een geneesmiddel dat effectief is wel onthouden aan patiënten?

Dit soort vragen zijn steeds vaker aan de orde in de Advies Commissie Pakket van het Zorginstituut. In de Pakketcommissie zitten onder meer ethici, gezondheidseconomen- en sociologen. Aan hen presenteren artsen, patiëntenverenigingen en fabrikanten van nieuwe geneesmiddelen, rapporten waaruit moet blijken hoe goed het middel is, en hoe gering de bijwerkingen. Zij hopen op toelating van het nieuwe geneesmiddel tot het verzekerde pakket, ook al zijn die nieuwe middelen vaak schreeuwend duur. Het verzekerde pakket in Nederland is al één van de meest uitgebreide van Europa en de verdeling van verzekerde zorg over de burgers moet natuurlijk eerlijk verlopen. Hoe komen de commissieleden tot een besluit? Hoe kiezen ze of een nieuw, duur middel wel of niet wordt vergoed?

Welke prijs wordt betaald?

Sinds 2012 gaat de Pakketcommissie steeds vaker uit van een maximumbedrag dat een gewonnen levensjaar mag kosten: 80.000 euro. Dat is ongeveer net zo duur als een een verblijf van een jaar in een verzorgingshuis. Middelen die minder kosteneffectief zijn, komen niet automatisch in het pakket. De afgelopen vier jaar zijn op deze manier tenminste zeven middelen afgewezen door het Zorginstituut. Patiënten die van zo’n middel afhankelijk zijn leven vanaf dat moment in onzekerheid. Tot nog toe zijn de middelen alsnog vergoed omdat de minister onderhandelde over de prijs. Maar niemand weet welke prijs er dan uiteindelijk voor wordt betaald. Zorg.nu over lastige keuzes en de wurggreep van de dure medicijnen.

Onder andere over dit onderwerp organiseerde Zorg.nu een groot debat.

Kijk het debat hier terug