De verpleeghuiszorg houdt de gemoederen enorm bezig: het manifest van Hugo Borst en Carin Geamers, ophef over (te) weinig personeel en 100 miljoen extra die volgens velen niet genoeg is om de zorg echt te verbeteren. Daarbij is er kritiek op de Inspectie voor de Gezondheidszorg die verpleeghuizen op een zwarte lijst zet, en op de manier van inspecteren met als voorbeeld de afvinklijstjes waarbij niet gekeken wordt naar hoe mensen zich voelen maar gelet wordt op medicatieveiligheid en bacteriepreventie. Krijgt IGZ op deze manier wel zicht op waar het echt om gaat in een verpleeghuis? Of moet je de controles van IGZ zien als niet meer dan een noodzakelijke basis?

Mee met de inspectie

Zorg.nu praat met inspecteur-generaal Ronnie van Diemen en mocht, als eerste, filmen tijdens een inspectiebezoek. Ook filmden we een inspectie van de Dames The. Zij denken vanuit de bewoners van een verpleeghuis: voelen zij zich daar thuis? Hebben ze lekker eten en drinken? Kunnen ze makkelijk naar buiten?

Participatiekliniek

Ondertussen verandert er al veel in de ouderenzorg en zijn er andere manieren om de kwaliteit te verbeteren. In de Participatiekliniek, een initiatief van beroepsvereniging voor Verpleegkundigen en Verzorgenden V&VN, verplaatsen verzorgenden en verpleegkundigen zich in de bewoners van een verpleeghuis. Ze ervaren met behulp van virtual-reality techniek hoe het is om oud te zijn of te leven met bepaalde lichamelijke beperkingen. Dit is niet alleen een bijzondere ervaring maar ook iets dat de verzorgenden tot denken aanzet. Ze ontdekken welke zaken van belang zijn en misschien wel zouden moeten veranderen in de zorg waar zij dagelijks in werken.