Het gaat nu goed met Corina, maar haar jeugd is vergald door de vechtscheiding van haar ouders. Toen ze vijf jaar oud was besloten haar ouders uit elkaar te gaan. Het is het begin van een lange strijd tussen haar ouders en Corina zit ertussen. Jeugdbescherming wordt voor Corina ingeschakeld en de jeugdrechter bepaalt dat ze onder toezicht wordt geplaatst. Een heftige maatregel. En na heen en weer verhuis tussen haar ruziënde ouders en veel conflicten, gaat ze op haar 13e in een pleeggezin wonen. Beide ouders bieden haar geen veilig thuis. Er zijn alleen maar conflicten. Frustraties worden uitgeleefd op Corina.

Corina is nu 21 jaar en is vastbesloten anderen te laten leren van haar verhaal. Ze wil juridisch medewerker worden en werkt voor de organisatie ExpEx, afkorting voor Experienced Experts, waar ze andere kinderen hulp biedt die door de vechtscheiding van hun ouders de weg zijn kwijtgeraakt. Corina is uit een diep dal geklommen. Met haar ervaring hoopt ze andere jongeren te helpen. 'Als jongeren mijn verhaal horen dan weten ze dat ik het ook heb gered.' Corina wil graag dat met haar hulp en tips jongeren hoop krijgen om uit hun situatie te komen.

Elk jaar scheiden er ongeveer 35.000 mensen. In tachtig procent van de gevallen gaat dit goed en worden zaken goed geregeld. In twintig procent van de gevallen niet. Deze ouders gunnen elkaar vaak het licht in de ogen niet en maken om veel zaken ruzie. De kinderen zijn hier uiteindelijk de dupe van en raken regelmatig in de problemen door de vechtscheiding van hun ouders. Soms gaat het nog net goed en hoeven hulpinstanties niet in te grijpen, maar steeds vaker wel.

Gedwongen zorg bij vechtscheidingen stijgt

In 2016 heeft De Raad voor de Kinderbescherming 1038 kinderen onder toezicht gesteld (OTS). Dat is 19 procent meer dan in 2015. In uiterste gevallen bij vechtscheidingen moet de Raad ingrijpen. Zij kunnen gedwongen zorg opleggen. Eerst wordt een gezag- en omgangsonderzoek gestart en als de ontwikkeling van het kind in gevaar is wordt dit uitgebreid met een beschermingsonderzoek. In 2016 gaat het om 5210 gezag- en omgangsonderzoeken naar kinderen. In 1295 van deze gevallen gingen deze over in beschermingsonderzoeken, 151 meer dan vorig jaar. Het zijn zware middelen die in Nederland bij vechtscheidingen, gezien de cijfers van de Raad voor de Kinderbescherming, steeds meer ingezet worden.

Ervaringsdeskundigen

In de studio spreken we met een aantal ervaringsdeskundigen, waarvan Manouk Kuiper en Robin Houniet bij Augeo werken. Deze organisatie zet zich in om kinderen veilig te laten opgroeien. Jongeren die zelf een scheiding hebben meegemaakt geven trainingen aan professionals uit het onderwijs, zorg, gemeente, rechtbank of justitie hoe om te gaan met deze problemen. Ze willen hiermee bereiken dat jongeren meer gehoord en gezien worden en beter worden ondersteund zodat er niet alleen maar 'over ze beslist' wordt.