Je komt bij de apotheek en krijgt een ander medicijndoosje mee dan je gewend bent. Ook de pil (kleur en vorm) kan er anders uitzien. Waar komt dit door? En is de werking wel hetzelfde?

In Nederland hebben we sinds medio 2005 het preferentiebeleid. Dit houdt in dat de zorgverzekeraar een voorkeur uitspreekt voor het goedkoopste geneesmiddel in zijn soort. Hoe gaat dit precies in zijn werk?

Zijn generieke middelen gelijk aan het oorspronkelijke medicijn? Nee, niet helemaal.

Het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) verzamelt klachten over geneesmiddelen en constateert dat de patiënt meer informatie wil over generieke middelen. Ook uit onze eigen enquête blijkt dat de voorlichting beter kan: bijna de helft (49%) van de medicijngebruikers vindt de voorlichting niet in alle gevallen duidelijk.

Het Geneesmiddelenbulletin schreef in 2013 een artikel over bio-equivalentie en substitutie van generieke geneesmiddelen. De conclusie van het artikel luidt: 'Er moet actief worden gecontroleerd op de kwaliteit van in Nederland beschikbare geneesmiddelen. Thans is niet transparant op welke manier deze kwaliteit is gegarandeerd. Binnen het door zorgverzekeraars gevoerde beleid zouden voorkeursgeneesmiddelen minder vaak moeten worden gewijzigd.'

Een column over dit onderwerp door hoofdredacteur Dick Bijl is hier te lezen.

KNMP Handleiding Geneesmiddelensubstitutie

In de Handleiding geneesmiddelensubstitutie staat een lijst met geneesmiddelen waarbij geen risico mag worden genomen. Parkinsonmedicatie staat bijvoorbeeld op deze lijst.

Met Punt voor Parkinson vraagt Prof. Dr. Teus van Laar meer aandacht voor medicatie en substitutie voor parkinson patiënten.

Bijwerkingen Centrum Lareb

Heb je een bijwerking ervaren met een bepaald medicijn? Hier kun je deze bijwerking doorgeven. Ook artsen kunnen hier een bijwerking melden.

Cardiologen

Cardioloog Lukas Dekker startte de website hartvolgers.org om ervaringen van hartpatiënten in kaart te brengen.