Zorg nu dat je op de hoogte bent. Nadat het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) in de Eerste Kamer werd weggestemd kwam er een ander systeem voor in de plaats, het Landelijk Schakelpunt (LSP). Het LSP maakt het mogelijk om informatie over iemands medicijngebruik of ziektegeschiedenis uit te wisselen, bijvoorbeeld tussen huisarts en apotheek of huisarts en specialist. 

Je kunt zelf beslissen of je aan het LSP wilt meedoen. Je huisarts of apotheek hoort jou te informeren over het LSP en je om schriftelijke toestemming te vragen. Maar gebeurt dat wel? En weten mensen wel of ze wel of niet zijn aangesloten bij het LSP? Zorg.nu gaat op zoek naar antwoorden.

Lees ook: 'Patiënten slecht op de hoogte van 'het nieuwe EPD'