Het maken van fouten heeft een grote impact op verpleegkundigen, met slapeloze nachten en onzekerheid als gevolg. Hoge werkdruk is één van de factoren die bijdraagt aan het maken van fouten.

Fouten maken doen we allemaal, maar in de zorg kan het maken van een fout grote gevolgen hebben. Zorg.nu hield in samenwerking met beroepsvereniging V&VN een unieke enquête onder ruim duizend (1287) verpleegkundigen in Nederlandse ziekenhuizen. Onze enquête laat zien hoe verpleegkundigen in hun dagelijkse werk omgaan met fouten maken of met het risico daarop. Duidelijk wordt dat hoge werkdruk regelmatig leidt tot fouten. En dat het maken van een fout verpleegkundigen slapeloze nachten bezorgt, ook als de fout geen schade voor de patiënt opleverde. In de studio reageren Hester Vermeulen, hoogleraar verplegingswetenschappen aan de Radboud universiteit en Sonja Kersten, directeur V&VN, op de uitslagen van de enquête.

Aandacht voor de patiënt

Hoge werkdruk is natuurlijk geen eenduidig begrip, heel concreet wordt het als het betekent: geen tijd hebben om voldoende aandacht te geven aan de patiënt. 47% van de verpleegkundigen in de enquête rapporteert dit. Volgens Hester Vermeulen is 'aandacht kunnen besteden aan de patiënt' juist precies wat bepaalt of een verpleegkundige het gevoel heeft lekker te kunnen werken.

Patiëntveiligheid

54% van de verpleegkundigen heeft wel eens een fout gemaakt door hoge werkdruk. Gelukkig leverde het overgrote deel daarvan geen schade op voor de patiënt, maar in 18% van de gevallen was dat wel zo, tot aan overlijden van de patiënt toe (drie respondenten rapporteren dit). Hoge werkdruk heeft dus invloed op de patiëntveiligheid. Een reden te meer om te zorgen dat verpleegkundigen niet worden belast met overvloedige administratietaken en dat ze met genoeg collega’s aan het werk zijn, zegt directeur van beroepsvereniging V&VN Sonja Kersten.

Over de gasten:    

Hester Vermeulen is hoogleraar Verplegingswetenschap aan de Radboud Universiteit/het Radboudumc. Ze werkte in het verleden tien jaar als verpleegkundige op chirurgische afdelingen en richt zich als hoogleraar op het onderbouwen van dagelijkse verpleegkundige handelingen, met als doel de kwaliteit en veiligheid van zorg en de professionaliteit van verpleegkundigen te verhogen. Sonja Kersten is directeur van de beroepsvereniging voor verpleegkundigen en verzorgenden V&VN.