Nederland kent steeds meer 80-plussers. Wat kost deze groep aan zorg? En, als de groep blijft stijgen, hoeveel is dit over twintig jaar? In 'Ouderenzorg: De taboes op tafel' kijken we naar de zorgkosten van nu en de verwachting voor de toekomst.

Anno 2019 hebben we in Nederland ongeveer 735.000 80-plussers. Dit is ruim vier procent van de Nederlandse bevolking. Van de totale zorguitgaven in Nederland gaat ongeveer 21 procent naar deze groep. Op een totaal van 85 miljard is dit 18,5 miljard euro. Het grootste deel van de kosten gaat naar care (activiteiten gericht op verpleging, begeleiding en verzorging, denk aan thuiszorg) en niet naar cure (ziekenhuizen en specialistische klinieken).

De zorguitgaven voor de armste twintig procent van Nederland zijn ongeveer drie keer zo hoog als die voor de rijkste twintig procent. Voor de armste groep zijn de zorguitgaven gelijk aan 43 procent van hun inkomen. Zonder de bestaande publieke financiering zouden zij dit zelf dus onmogelijk kunnen betalen. Voor de rijkste groep is dit slechts twee procent.

Relatief veel geld naar langdurige zorg

Na de Verenigde Staten heeft Nederland de hoogste zorguitgaven als percentage van het nationaal inkomen. Er gaat vooral relatief veel geld naar langdurige zorg: alleen Noorwegen en Denemarken besteden daar meer aan. De eigen betalingen zijn daarentegen laag in vergelijking met andere Europese landen. In bijvoorbeeld België, Zwitserland en Duitsland zijn de eigen betalingen dertig tot veertig procent, terwijl in Nederland de eigen bijdrage in 2013 gemiddeld acht procent was. Sindsdien is de eigen bijdrage voor ouderenzorg in Nederland eerder gedaald dan gestegen. De levensverwachting in Nederland is echter niet zo hoog als in andere Europese landen.

Toenemende zorgkosten

De verwachting is dat de zorgkosten alleen maar toenemen. Er wordt geschat dat in 2039 de totale zorgkosten 174 miljard bedragen. Dan gaat ongeveer 30 procent van alle zorguitgaven naar 80-plussers.

Ouderenzorg: De taboes op tafel

Prominenten uit verschillende hoeken binnen de ouderenzorg schijnen in 'Ouderenzorg: De taboes op tafel' hun licht op onder andere deze kwestie. Moeten er harde keuzes gemaakt worden?

Bron: SCP, Erasmus Universiteit, RIVM