'Kun je iets doen aan dementie? Als je die vraag aan tien artsen stelt, zullen er negen 'nee' antwoorden. Artsen willen mensen beter maken. Iets doen betekent voor een arts vaak iemand genezen. Niet voor niets zijn ze geneeskunde gaan studeren. De vraag 'kun je iets doen aan dementie?' vertalen zij dus naar 'kun je dementie genezen door een behandeling?' Jurgen Claassen, klinisch geriater in het Radboudumc en daar verbonden aan de geheugenpolikliniek, vertelt in onze uitzending en in zijn boek over deze kwestie.

'Bij behandelen denken de meeste artsen aan het voorschrijven van een medicijn. De studie geneeskunde heette vroeger ook wel 'medicijnen' – en dat is geen toeval. Zo wordt voor veel artsen de vraag 'kun je iets doen aan dementie?' eigenlijk de vraag 'is er een geneesmiddel voor dementie?', waarbij dat middel dan ook echt de ziekte moet genezen. Een medicijn, dus, dat dementie kan voorkomen, stabiliseren of zelfs weer doen verdwijnen, net als er middelen bestaan om een longontsteking te laten verdwijnen of hoge bloeddruk te laten dalen. Als je het zo bekijkt hebben die negen artsen die 'nee' zeggen gelijk. Er bestaat nu nog geen geneesmiddel voor dementie.'

Behandeling is meer dan alleen een pil

'Maar behandelen is meer dan alleen een geneesmiddel voorschrijven. 'Iets kunnen doen' aan een ziekte is niet alleen de vraag of er een pil voor is. Je kunt ook iets voor iemand doen als je de ziekte niet kunt genezen. Toegegeven, de meeste patiënten gaan naar een arts met de vraag om genezen te worden: 'ik wil beter worden.' Maar als je goed doorvraagt, wordt hun wens vaak concreter: ik wil minder pijn als ik loop, of: ik wil weer naar de supermarkt kunnen lopen zonder buiten adem te raken. Daarvoor is niet altijd genezing nodig. Bij een aantal  ziekten of aandoeningen is voor de meeste artsen inmiddels wel duidelijk dat een behandeling meer is dan alleen een pil en dat je patiënten kunt helpen zonder ze te genezen.'

'Neppil'

Een deel van de negatieve gedachten rondom dementie is ook te verklaren uit teleurstelling. Niet alleen bij wetenschappers en artsen, maar ook bij patiënten en hun familie. De ene na de andere geneesmiddelenstudie bij dementie liet namelijk geen enkel resultaat zien. Iedere keer weer werden er tevoren hoge verwachtingen geschapen. Dit keer zou toch echt hét geneesmiddel gevonden worden. De eerste resultaten waren altijd veelbelovend. Maar bij iedere studie bleek aan het eind weer dat het middel het niet beter deed dan de placebo – de 'neppil'. Natuurlijk leidt dat tot teleurstelling. Is al dat onderzoek dan voor niets geweest? Komt er nooit genezing voor dementie?

Onderzoek loopt achter

Het onderzoek naar dementie is nog maar jong. Dat onderzoek begon eigenlijk pas in de jaren tachtig van de vorige eeuw. Daarmee loopt het onderzoek naar dementie bijvoorbeeld meer dan een halve eeuw achter op dat naar kanker. En ook al is de hoeveelheid onderzoek naar dementie in de loop der jaren sterk toegenomen, het is nog niets vergeleken met die van het onderzoek naar kanker of naar hart- en vaatziekten.Voor iedere studie naar alzheimer zijn er meer dan duizend studies naar kanker. Er gaat ook veel minder geld naar dementieonderzoek dan naar onderzoek naar kanker of hart- en vaatziekten. Als je het zo bekijkt is het niet zo vreemd dat er nog geen grote doorbraken zijn op het gebied van dementie. Die grote doorbraken waren er vijftig jaar geleden ook nog niet voor kanker.

Iedere vorm is anders

Het onderzoek naar dementie heeft ook nog de nodige lessen te leren van het onderzoek naar kanker. Dat onderzoek begon ooit ook met de verkeerde veronderstelling dat kanker één ziekte was, waarvoor één behandeling gevonden moest worden. Inmiddels weten we dat iedere vorm van kanker anders is, en ook om een andere behandeling vraagt. Zelfs voor eenzelfde vorm van kanker bestaan er meerdere behandelingen. Dat moeten ook de leidende gedachten zijn voor toekomstig onderzoek naar dementie. We zijn dus goed bekeken nog maar kort bezig met onderzoek naar dementie, en we zijn nog lang niet op volle kracht aan de slag. Met meer geld en onderzoek zal er, net als bij kanker en bij hart- en vaatziekten, vooruitgang worden geboekt.

Dokters van Morgen over het geheugen

In de uitzending van Dokters van Morgen over het geheugen spreekt Antoinette met Jurgen over dit onderwerp.