Naar aanleiding van de uitzending van Zorg.nu op 15 november 2016, over het HPV-vaccin, heeft het RIVM onderstaande reacties gegeven.

'Wij zijn inderdaad al eerder dit jaar gestart met een onderzoek naar langdurige vermoeidheidsklachten bij meisjes. In dit onderzoek zullen we proberen te achterhalen of er een verband is tussen de HPV-vaccinatie en langdurige vermoeidheidsklachten.

Langdurige vermoeidheidsklachten van zowel gevaccineerde als niet-gevaccineerde meisjes worden vergeleken. Er zijn 3 complicerende factoren waardoor er slechts een kleine kans is op een definitief antwoord over een mogelijk verband:

Allereerst is het ziektebeeld 'langdurige vermoeidheidsklachten' niet scherp omschreven, dat maakt het moeilijker om te onderzoeken.

- Ten tweede hebben we omwille van de privacy in dit onderzoek te maken met een 'twee-trap' van werven van deelneemsters. Eerst moeten we aan huisartsen toestemming vragen om hun patiënten met langdurige vermoeidheidsklachten te benaderen (van de 210 aangeschreven huisartsen hebben 60 huisartsen positief gereageerd, 20 doen niet mee en 120 hebben nog niet gereageerd). Vervolgens moeten we aan die patiënten vragen of ze mee willen doen aan ons onderzoek. De 60 huisartsen die het onderzoek ondersteunen hebben in totaal 140 patiënten met langdurige

vermoeidheidsklachten. Inmiddels doet 10% van deze patiënten mee aan ons onderzoek. Het vinden van een cohort dat groot genoeg is om uitspraken te kunnen doen, is dus lastig.

- Tot slot moet er ook een evenwichtig aantal zowel gevaccineerde als niet-gevaccineerde meisjes meedoen aan het onderzoek. Als de deelneemsters niet min of meer evenredig zijn verdeeld, is het doen van een verantwoorde uitspraak over een verband veel moeilijker.

Zoals je begrijpt, is een hypothese formuleren gemakkelijker dan een hypothese weerleggen. Om een uitspraak te kunnen doen over een verband tussen beiden, is er naast dit onderzoek nog veel meer onderzoek nodig. We zijn daarom blij dat er elders (Denemarken) ook studies zijn gestart.'

'Ik ben op zoek gegaan, maar degenen die vanuit de inhoud een toelichting zouden kunnen geven, kunnen helaas morgenavond niet. Ik wil je wel graag nog een toelichting geven:

We zijn dit onderzoek gestart naar aanleiding van de gemelde signalen van Lareb. We weten al langer dat meisjes in deze leeftijd vermoeidheidsklachten kunnen hebben, en ook dat dat erg heftige klachten zijn die het leven van de meisjes sterk beïnvloeden. In een groot onderzoek in Engeland met hetzelfde vaccin vonden ze geen verband tussen het vaccin en het ontstaan van de klachten. Voor de zekerheid willen we dit ook in Nederland onderzoeken. Vandaar het eerder genoemde onderzoek. Bij de afweging om je wel of niet te vaccineren is het belangrijk om je te realiseren dat we wél weten dat het vaccin heel goed beschermt tegen baarmoederhalskanker dat jaarlijks 600 vrouwen treft en waar jaarlijks 200 vrouwen aan overlijden.'