Mantelzorger zijn betekent dat je een hulpbehoevende in je directe sociale omgeving helpt. Bijvoorbeeld een partner, kind of ouder die voor langere tijd ziek, hulpbehoevend of gehandicapt is. Hulp bestaat uit bijvoorbeeld het doen van het huishouden, gezelschap houden, het regelen van geldzaken of boodschappen doen. Mantelzorg is niet verplicht en onbetaald. Hoeveel mantelzorgers zijn er in Nederland?

Nederland kent 3,1 miljoen mantelzorgers. Veel mantelzorg is 'onzichtbaar' omdat ouderen zorgen voor hun partner. Per week bieden mantelzorgers gemiddeld 9,5 uur zorg. De arbeidsparticipatie van deze groep is 70,1 procent. In 1999 was dit 67,2 procent.

Wie verleent mantelzorg?

Het percentage mensen dat mantelzorg verleende was in 2016 het grootst in de leeftijdscategorie 50- tot 55-jarigen geeft het vaakst zorg: zo'n 24,8 procent van alle mantelzorgers. Dit komt deels doordat de ouders van deze groep mensen nog in leven zijn en tegelijkertijd wel een zodanige leeftijd hebben dat ze meer gezondheidsklachten hebben. Van de 75-plussers verleent nog 31,1 procent mantelzorg. In de categorieën 16- tot 20-jarigen en 20- tot 30-jarigen verlenen de minste mensen mantelzorg.

Minder potiëntele mantelzorgers per oudere

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) voorspelt dat er in de toekomst minder potentiële mantelzorgers per oudere zullen zijn: het aantal 50- tot 75-jarigen neemt naar verhouding minder snel toe dan de groep 85-plussers. Er zijn anno 2019 vijftien potentiële mantelzorgers op 1 oudere. Verwacht wordt dat in 2039 dit nog maar zes potentiële mantelzorgers op 1 oudere zijn.

Ouderenzorg: De taboes op tafel

Prominenten uit verschillende hoeken binnen de ouderenzorg schijnen in 'Ouderenzorg: De taboes op tafel' hun licht op onder andere deze kwestie. Moeten er harde keuzes gemaakt worden?

Bron: Erasmus Universiteit / MantelzorgNL / SCP