Patiënten met een handicap komen tal van obstakels tegen als zij online een zorgafspraak willen maken of hun elektronisch patiëntendossier proberen te raadplegen. Vrijwel alle websites in de zorgsector blijken ongeschikt voor mensen die bijvoorbeeld slechtziend zijn of een gehoorprobleem hebben, concludeert de Stichting Accessibility op basis van onderzoek naar ruim 8600 webpagina's.

Dit terwijl er steeds meer verwacht wordt dat patiënten hun zaakjes op zorggebied zelf regelen. De onderzoekers stellen onder meer vast dat er veel problemen zijn met onlineformulieren. 'Onduidelijke foutmeldingen zorgen ervoor dat bezoekers niet goed weten wat ze in moeten vullen.'

Computermuis

Daarnaast zijn veel zorgsites alleen met een muis te bedienen. Ook dit is voor veel patiënten een grote drempel. De onderzoekers constateren ook dat mensen met gehoorproblemen veelal een ondertiteling missen bij video’s op sites.

'Maak online zorg toegankelijk'

De belangenorganisatie stelt dat apps en websites ook voor mensen met een visuele, auditieve en motorische beperking toegankelijk en eenvoudig te gebruiken moeten zijn. 'Daarnaast is het belangrijk dat informatie wordt aangeboden in begrijpelijke taal, zodat mensen met een (lichte) verstandelijke beperking er ook mee uit de voeten kunnen.'

Beperkingen

Ongeveer 4 miljoen mensen in Nederland leven met een beperking, zoals dyslexie, (kleuren)blindheid, laaggeletterdheid en slechthorendheid. Accessibility stelde in een eerder onderzoek al vast dat veel zorgorganisaties onvoldoende bekend zijn met het belang en de noodzaak van digitale toegankelijkheid.

Lees ook: Ziekenhuissites voorzien te weinig in behoeften patiënt

Bron: ANP