Verzekeraar CZ schrapt vanaf volgend jaar de collectiviteitskorting op de basisverzekering. Minima die via de gemeente een collectieve zorgverzekering hebben, gaan dus aanzienlijk meer premie betalen. Dit staat bovendien los van een eventuele algemene stijging van de premie, extra ingrijpend dus.

Dat meldt de Zorgwijzer vandaag in een nieuwsbericht. De procentuele stijging is enigszins afhankelijk van de gemeente, maar verwacht wordt dat het gaat om zo'n vijf tot acht procent. Dat komt neer op meer dan 100 euro extra premie per jaar, een forse tegenvaller voor mensen met een minimuminkomen.

Marie-José van Gardingen, woordvoerder van CZ, verklaart aan Zorgwijzer dat ze zich genoodzaakt voelen om de collectiviteitskorting in het geheel te schrappen omdat de prijs van de gemeentepolis eigenlijk niet langer in verhouding staat tot de daadwerkelijke kosten.

Vele tienduizenden verzekerden getroffen

De door CZ aangekondigde maatregel heeft weliswaar betrekking op verzekerden door het hele land, maar de impact wordt het zwaarst gevoeld in de regio Noord-Brabant en Zeeland: hier heeft CZ het grootste marktaandeel. De maatregel treft alleen mensen met een bijstandsuitkering of een zeer laag inkomen, anders kom je niet in aanmerking voor een collectieve verzekering. 

Verliesgevende polissen

Over het algemeen zijn deze collectieve verzekeringen verliesgevend en leggen de verzekeraars er geld op toe: onder de doelgroep bevinden zich relatief veel chronisch zieken en kwetsbaren met een significant hogere zorgbehoefte. Omdat dit voor andere verzekeraars niet anders is, ligt het in de lijn der verwachting dat ook zij op termijn hun tarieven gaan aanpassen. Eventuele collectiviteitskortingen kunnen procentueel naar beneden worden bijgesteld of zelfs geheel worden geschrapt. Menzis en Zilveren Kruis deden vorig jaar hetzelfde in 30 gemeenten.

Aanvullende zorgverzekering blijft buiten schot

Volgens Zorgwijzer blijft de korting op de aanvullende verzekering - waarmee je onder meer recht hebt op een bril, fysiotherapie en tandheelkundige zorg - wel bestaan in de collectieve verzekeringen van CZ. Dat wordt tevens bevestigd door Van Gardingen: 'Hier nemen we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het zijn namelijk vaak mensen met een minimuminkomen die geen geld hebben voor bijvoorbeeld fysiotherapie.'

Bron: Zorgwijzer / am:web