Zorgverzekeraars geven onvoldoende informatie over de vergoedingen voor dementiezorg op hun websites. Dat stelt Alzheimer Nederland na een rondgang op de sites van de tien grootste verzekeraars.

Zo zou op bijna alle websites relevante informatie ontbreken. 'Bij zes van de tien verzekeraars mist zelfs in de polisvoorwaarden informatie over casemanagement bij dementie', vertelt Julie Meerveld, manager Belangenbehartiging Alzheimer Nederland. 'Dat terwijl casemanagement in de top drie staat van meest gewaarde zorg van de mantelzorgers.' Een casemanager kan een mantelzorger helpen bij de begeleiding van iemand met dementie. 

'Boze brief' aan de verzekeraars 

De stichting heeft haar onvrede geuit in een brief aan de tien grootste zorgverzekeraars. Alzheimer Nederland nodigt hen uit om op gesprek te komen om samen te kijken hoe de informatievoorziening beter kan. 

De websites van CZ en VGZ werden het best beoordeeld, bij de acht andere verzekeraars - Zilveren Kruis, Menzis, De Amersfoortse, DSW, Zorg en Zekerheid, ONVZ, Salland en De Friesland - was de informatie niet duidelijk genoeg.

Bron: Alzheimer Nederland