De uitgaven aan de zorg zijn in 2019 het meest gestegen in ruim tien jaar. Er werd met name meer uitgegeven aan de kinderopvang, verpleging, verzorging en thuiszorg. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Vorig jaar werd in totaal ruim 106 miljard euro uitgegeven aan de zorg, zo'n vijf procent meer dan een jaar eerder. Dat komt neer op gemiddeld 6.120 euro per persoon. Het grootste deel van de kosten werd betaald via de overheid of verplichte verzekeringen, zoals de Zorgverzekeringswet. Huishoudens betaalden een tiende van de kosten zelf.

Kosten voor kinderopvang het meest gestegen

De kosten voor kinderopvang stegen relatief het meest, met elf procent. Daarmee bedroegen de totale uitgaven hieraan 4,8 miljard euro. Meer kinderen gingen naar de opvang en ook het aantal uren dat ze hier verbleven nam toe. Bovendien gingen de tarieven omhoog, omdat kinderopvangen moesten voldoen aan hogere kwaliteitseisen, bijvoorbeeld wat betreft het aantal beroepskrachten per kind.

In welke andere sectoren stegen de zorguitgaven?

Aan verpleging, verzorging en thuiszorg werd ongeveer zeven procent meer uitgegeven dan een jaar eerder. De totale kosten bedroegen ruwweg twintig miljard euro. Verpleeghuizen kregen meer geld van de overheid, zodat ze de kwaliteit van de zorg konden verbeteren. Ook werd er meer tijd aan zorg besteed. Daardoor nam het aantal banen in deze sector toe.

De uitgaven aan huisartsen stegen ook met zo'n zeven procent, maar hierbij ging het wel om een kleiner totaalbedrag, van 4,4 miljard euro. Huisartsen krijgen tot 2022 extra budget vanwege een akkoord dat ze hebben gesloten met de overheid.

Bron: ANP