De zorguitgaven zullen bij ongewijzigd beleid de komende twintig jaar verdubbelen. Reden voor de Sociaal-Economische Raad (SER) het kabinet op te roepen een langetermijnvisie te ontwikkelen waarbij de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de regierol van de overheid centraal staan. Daarbij zullen alle partijen moeten samenwerken om de arbeidsmarkt voor de zorg te verbeteren en de zorg anders te organiseren, aldus de SER.

In de verkennende studie Zorg voor de toekomst van de SER, die vrijdag is gepubliceerd, staat de houdbare zorg op de lange termijn centraal. De SER beveelt aan meer in te zetten op preventie, binnen en buiten de zorg. Ook is meer ruimte voor zorgprofessionals nodig, meer regie op digitale innovaties, en moet voortdurend kritisch gekeken worden naar wat wel of niet wordt vergoed. Om dit te realiseren is volgens de SER een langetermijnvisie van de overheid nodig.

'We zullen alle zeilen moeten bijzetten om iedereen zorg te blijven bieden. En dan nog blijven er vragen open over de jeugdzorg en ouderenzorg', zegt SER-voorzitter Mariëtte Hamer.

Stijgende vraag naar zorg

In de komende decennia stijgt de vraag naar zorg. Dat komt doordat we langer leven, en meer zorg willen. Bovenop de 1,4 miljoen mensen die nu in Nederland in de zorg werken, zijn de komende twintig jaar zo’n 700.000 extra werknemers nodig om de zorg op peil te houden. Volgens de SER is dat met een vergrijzende bevolking waarschijnlijk niet haalbaar. Om goede en toegankelijke zorg te kunnen blijven leveren is daarom ook van belang hoe de zorg georganiseerd is, dat de juiste zorg op de juiste plek wordt geleverd, en dat de juiste informatie beschikbaar is.

Bron: ANP