Nederland loopt in Europa flink achter met het gebruik van elektronische technologie in de zorg (e-health). Zo wordt er nog steeds veel heen en weer gefaxt omdat zorgsystemen niet op elkaar aansluiten. 'Vanuit Europees perspectief bezien is dat een gróte schande. In Kroatië, Armenië, Estland en Spanje is men verder', zegt hoogleraar zorg en technologie Nick Guldemond in Zorgvisie ict magazine.

De Europese Unie heeft tientallen miljarden euro's uitgetrokken om dit soort grensoverschrijdende ontwikkelingen te stimuleren, maar Nederland schiet ernstig tekort. Er is hier totaal geen regie, zegt Guldemond. 'We hebben wel een grote mond als het gaat om digitale zorgtechnologie, maar de burger ziet er nog weinig van terug'. En dat terwijl Nederland topzorg levert en ook de beste ict-infrastructuur ter wereld heeft, aldus de wetenschapper.

'Zorgsysteem slimmer organiseren'

Guldemond wijst erop dat we met e-health het zorgsysteem slimmer en menselijk kunnen organiseren. 'Maar in Nederland laten we het volledig liggen.' Dat komt in zijn ogen onder meer omdat de overheid dit wil overlaten aan marktpartijen. Maar volgens de hoogleraar heeft de markt niet altijd belang bij transparantie en bij het uitwisselen van data.

'Innovatieve zorg blijft hooguit een regionaal project'

Zo sluiten medische ict-systemen van Philips en Siemens vaak niet aan op andere systemen of wordt de koppeling van data zo complex en duur gemaakt, dat de informatie niet gedeeld kan worden, stelt Guldemond. Daardoor blijft innovatieve zorg, zoals voor ouderen, ondanks het succes ervan hooguit een regionaal project. Hij pleit daarom voor meer samenwerking en meer wil om data en vernieuwingen te delen.

Bron: ANP