In de uitzending van 15 november 2016 besteedde Zorg.nu aandacht aan de vragen die bestaan rondom het al dan niet geven van een HPV-vaccinatie aan meisjes. Meisjes krijgen sinds 2009 in het jaar dat ze 13 worden een uitnodiging voor een HPV-vaccinatie tegen baarmoederhalskanker. Uit onderzoek van Zorg.nu onder ruim 9000 panelrespondenten blijkt dat er veel getwijfeld wordt, vooral vanwege onzekerheid over de gevolgen op lange termijn.

Het RIVM, dat verantwoordelijk is voor het Rijksvaccinatie programma en dus ook de vaccinatie tegen HPV, was niet bereid een reactie te geven op het onderwerp in de studio.

Een dag na de uitzending daarentegen, op woensdag 16 november, publiceerde het RIVM een artikel op haar eigen website onder de kop 'Onjuiste informatie in uitzending Zorg.nu'. Het hele artikel kunt u hier lezen.

Zorg.nu heeft na het zien en beoordelen van het artikel, een mail gestuurd aan RIVM die eindigde met: 'Met de reactie op de website van het RIVM tast u de naam van ons programma aan op grond van onjuiste aannames. Ik verzoek u de titel en de inhoud van het bericht op uw website aan te passen, om de discussie te kunnen sluiten.'

Met onder andere de volgende argumentatie.

  • In de uitzending wordt aandacht besteed aan het optreden van verschillende (chronische) klachten na HPV-vaccinatie. Het RIVM geeft aan dat er geen wetenschappelijke onderbouwing is om een verband tussen de klachten en de vaccinatie aan te nemen. Dat is in tegenstelling met het het deel van de website van het RIVM met de informatie over de HPV-vaccinatie (rijksvaccinatieprogramma). Daar staat nota bene vermeld: 'Het RIVM doet onderzoek naar bijwerkingen na vaccinaties. In dat kader loopt er momenteel een onderzoek naar het mogelijke verband tussen langdurige vermoeidheidsklachten en HPV-vaccinatie.'
  • Het RIVM stelt dat wij 'de suggestie: we weten het allemaal niet en er moet eerst onderzoek gedaan worden' hebben gewekt. Ten eerste suggereren wij dit niet, we vatten samen dat het Lareb om onderzoek gevraagd heeft naar het verband tussen de klachten en de vaccinatie. Ten tweede: het RIVM stelt dat die suggestie onjuist zou zijn, maar een suggestie is per definitie geen feitelijke onjuistheid.
  • In het programma zouden vraagtekens gesteld zijn over de effectiviteit van de vaccinatie. Wij hebben ons aan de feiten gehouden.
  • Het RIVM geeft verder aan dat 'onjuiste presentatie' van de voor- en nadelen van de HPV-vaccinatie een nadelig effect kan hebben op deelname aan het vaccinatieprogramma. Graag horen wij wat dan feitelijk onjuist zou zijn.
  • Tenslotte: het RIVM maakt een opmerking over de moeder aan tafel in de uitzending. Los van het feit dat de bezorgde moeder in de live-uitzending deze vraag onverwacht stelt (een vraag die overigens leeft bij vele ouders, zo hebben wij gemerkt), wekt de opmerking dat deze vraag deskundig beantwoord had moeten worden bij ons verbazing op. Wij hebben immers het RIVM uitgenodigd om aan tafel te zitten bij dit onderwerp, maar dat heeft het RIVM afgeslagen.

Lees hier de hele reactie.

Na enige tijd en een herinnering van onze kant dat we nog geen reactie hadden ontvangen, reageerde Jaap van Dissel, directeur Centrum voor Infectieziektebestrijding van het RIVM: 'Dank voor uw e-post reactie. Wij stellen het op prijs dat u het onderwerp vervolg en aanvulling wilt geven op uw website. Ook bij tweede beoordeling menen wij dat uw uitzending van 15 november jl onvolledige informatie biedt over HPV en HPV-vaccinatie. Dit was reden enkele uitlatingen uit uw programma op onze website aan te vullen en te nuanceren.' Ook zegt hij dat het programma te kort dag het RIVM zou hebben uitgenodigd om aanwezig te zijn in de studio. Om precies te zijn, een week voor de uitzending, in de journalistiek geen ongebruikelijke tijdspanne. Lees hier de hele reactie.

'Onvolledig' in plaats van 'onjuist'. Geen antwoorden op onze vragen en het artikel is niet verwijderd.

Zorg.nu blijft bij haar punt dat de uitzending gebaseerd is op feiten.