Bijna een derde (30 procent) van de zorginstellingen leed over 2016 verlies, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In 2015 was dat nog geen kwart (24 procent). In de ziekenhuissector nam het percentage verliesgevende instellingen weliswaar af, maar het aandeel verliesgevende instellingen was in de verpleeghuis-, verzorgingshuis- en thuiszorgsector 39 procent.

In de vier zorgsectoren zijn de bedrijfskosten meer gestegen dan de bedrijfsopbrengsten, aldus het CBS. De sectoren hadden niet alleen te maken met structurele cao-loonsverhogingen, maar ook met een nieuwe regeling voor de onregelmatigheidstoeslag. Die regeling is met terugwerkende kracht ingevoerd vanaf 2012, waardoor 2016 een extra duur jaar werd.

Resultaten per instellingsvorm

Ziekenhuizen boekten een absoluut resultaat van 458 miljoen euro. Verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorginstellingen kampten met een negatief resultaat van 65 miljoen euro.

Banen in de zorg

In de gehandicaptenzorg kwamen er ruim 2000 voltijdsbanen banen bij. In de andere sectoren daalden de aantallen banen. De verpleeghuis-, verzorgingshuis- en thuiszorgsector kreeg te maken met de verdwijning van ruim zesduizend voltijdsbanen.

Bron: ANP