Zorginstellingen staan er door bezuinigingen zo slecht voor dat een aantal failliet dreigt te gaan, dit blijkt uit onderzoek van accountantskantoor Ernst & Young (EY). De werknemers in de zorg dreigen hier uiteindelijk de dupe van te worden, meldt het AD.

Uit het jaarlijkse onderzoek van EY blijkt dat de Nederlandse zorginstellingen dit jaar een dieptepunt bereikten. Door bezuinigingen daalt de winst al enkele jaren. Over 2012 maakten zorginstanties 2,2 procent winst. Afgelopen jaar was dat nog maar 0,99 procent. Het is voor het eerst dat de winst onder één procent daalt.

‘Schokkende resultaten’, aldus de onderzoekers. Een te lage winst zorgt ervoor dat zorginstellingen geen investeringen meer kunnen doen. Nieuwbouw, meer personeel of een nieuwe operatierobot is er dan niet meer bij. ‘Zorgaanbieders die dit soort aankopen niet meer kunnen doen, komen in een negatieve spiraal terecht,’ zegt Rob Leensen, Zorgspecialist van EY.

Rek is eruit

Dat is niet het enige gevolg. Bij lage winsten zijn banken minder bereid om leningen te verstrekken. Leensen meent dat de sector geen nieuwe bezuinigingen aankan. De rek is er volgens hem uit. ‘We verwachten dat een kwart van de instellingen in de ouderenzorg het niet zal redden, met name in de thuiszorg.’

De cliënt zal niet veel van merken als er een zorginstelling failliet gaat. ‘Die zorg wordt over het algemeen overgenomen. Maar de werknemers zullen het voelen. Zij verliezen hun baan, of krijgen na de doorstart een slechter contract aangeboden,’ zegt Wim Groot, hoogleraar zorgeconomie aan de universiteit van Maastricht.

Stijging zorgpremie

Groot spreekt tegenover AD van een verhoging van de zorgkosten voor de consument, maar volgens hem moet ook de overheid de portemonnee trekken. Zo maakte het Ministerie van Volksgezondheid 400 miljoen voor de langdurige zorg in 2018. Voor komend jaar verwacht de hoogleraar een stijging van 20 euro per jaar. ‘Dat is zo’n 200 tot 250 euro per jaar extra. Het geld moet ergens vandaan komen.’

Ook vermoedt hij dat de komende jaren meerdere instellingen failliet gaan. Een voorbeeld is Careyn. De zorginstelling met 29 verpleeghuizen in Nederland heeft het moeilijk, zo blijkt uit interne stukken die in handen zijn van het AD. Zo is het bestuur bang dat het komend jaar de rekeningen niet meer kan betalen. Volgens de onderzoekers van EY staat Careyn niet alleen. Met name leveranciers van thuiszorg hebben het heel zwaar.

Omslag

In 2016 werd in de ouderenzorg ruim 37 miljoen verlies gedraaid, terwijl er een jaar eerder nog sprake was van een winst van 114 miljoen. ‘Belangrijkste oorzaak zijn de tarieven voor verpleeghuiszorg, wijkverpleging en thuiszorg,’ zegt werkgeversorganisatie Actiz tegen de krant. ‘Die zijn structureel te laag om te kunnen investeren in personeel, technologie en gebouwen. Zorgorganisaties leveren zorg onder kostprijs. Op lange termijn kunnen cliënten hier de effecten van ondervinden. Extra financiering blijft nodig,’ aldus Actiz.

Het rapport geeft ook aan dat het niet goed gaat met de opleidingsziekenhuizen. In drie jaar tijd daalde de winst met twee procentpunt naar één procent. ‘Opleidingsziekenhuizen zijn de kraamkamer voor innovatie in de zorg en de lage winstcijfers voor deze groep zijn dan ook extra schadelijk,’ sluit EY-zorgspecialist Leensen af.

Bron: AD