De zorginkoop in Nederland moet veranderen, vindt de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS). Volgens RVS heeft de zorginkoop in de huidige vorm niet gebracht wat er van verwacht werd. 'De vraag: wat heeft deze patiënt, in deze situatie, nodig, is naar de achtergrond geraakt', aldus Pauline Meurs, voorzitter RVS.

In het rapport Zorgrelatie centraal. Partnerschap leidend voor zorginkoop zegt RVS dat de nadruk is komen te liggen op prijs en doelmatigheid: 'Uniforme regelingen hebben de overhand gekregen. Voor de specifieke wensen van de patiënt is te weinig ruimte. Het huidige proces van zorginkoop vraagt bovendien om een strakke en uitgebreide verantwoording met hoge administratieve lasten tot gevolg. Het is tijd om een andere weg in te slaan.'

Centrale inkoop

RVS vindt dat het jaarlijks onderhandelen tussen zorginkoper en aanbieder over prijzen en volumes niet bij dat partnerschap hoort. In het rapport staan aanbevelingen om de zorginkoop te verbeteren. Zo zegt de Raad dat alle klinische acute zorg door één zorgverzekeraar als regiovertegenwoordiger ingekocht zou moeten worden. Ook ziet de RVS graag initiatieven voor de invoering van persoonsvolgende bekostiging.

Beheersing van zorgkosten

De RVS verwacht dat met hun plan een beheerste uitgavenontwikkeling kan worden gerealiseerd. 'De huidige kaasschaafmethode leidt slechts tot beperkte kostenbeheersing. Het anders organiseren van zorg zal leiden tot een beheersing van de kosten, zeker op langere termijn', zo stelt het adviesorgaan.

Bron: ANP