De gezondheidsinspectie heeft Stichting Mosae Zorggroep onder verscherpt toezicht gesteld. De stichting verleent ouderenzorg en thuiszorg in Maastricht en omgeving, maar die zorg moet beter.

De inspectie bezocht twee locaties, Scharwyerveld met 77 bewoners en Campagne met 149 mensen, en zag er allerlei tekortkomingen in de kwaliteit van de zorg. Verbeteringen laten te lang op zich wachten.

Het verscherpt toezicht duurt vooralsnog zes maanden. Daarna wordt gekeken of het beter gaat of dat strengere maatregelen nodig zijn.

Bron: ANP