Patiënten maken zich zorgen over de veiligheid van hun gegevens. Meer dan de helft (54 procent) denkt dat die bij de zorgverzekeraar niet veilig zijn. Dat blijkt uit een onderzoek van Patiëntenfederatie Nederland. De organisatie ondervroeg ruim 6600 patiënten over privacy.

Zorgverzekeraars voeren een aantal (wettelijke) taken uit waarvoor zij informatie over hun verzekerden nodig hebben. Daarvoor mogen zij persoonsgegevens verwerken, waaronder medische gegevens. Bijvoorbeeld om een declaratie goed te kunnen afhandelen.

Overgrote meerderheid wil vooraf geïnformeerd worden

Van de ondervraagden zegt 78 procent dat de zorgverzekeraar hen vooraf moet informeren voor er informatie wordt opgevraagd bij een behandelaar. 8 procent vindt dat niet nodig, 8 procent vindt dat de zorgverzekeraar de patiënt na afloop van de inzage moet informeren.

Verdenking van fraude? Dan mag je het dossier zomaar inzien

Van de ondervraagden weet zes van de tien dat een zorgverzekeraar inzage heeft in het dossier voor fraudeonderzoek. Vier op de tien weet niet dat de verzekeraar dit zonder toestemming mag doen. Mensen vinden wel dat er echt een verdenking van fraude moet zijn voor het onderzoek wordt gedaan. Bovendien zeggen veel ondervraagden (60 procent) dat de verzekeraar om rekeningen te controleren beter eerst met de patiënt zelf contact kan opnemen, voor hij het dossier opvraagt.

Bron: ANP