In de wijkverpleging zijn regelmatig mensen aan het werk met vervalste diploma's. Zorgbureau Allerzorg heeft hierover aan de bel getrokken in Nieuwsuur.

Allerzorg heeft al vier keer aangifte gedaan en wil andere zorgbureau's en patiënten waarschuwen. Volgens Nieuwsuur zijn er ook andere zorgbureaus die hier mee te maken hebben. Door de fraude kon onbekwaam personeel ongestoord aan het werk bij mensen die op sterven lagen en 24/7 hulp nodig hadden. Ze dienden hen ook medicatie toe, onder meer morfine.

Ook verzekeraars Menzis, CZ en Zilveren Kruis onderzoeken meldingen die ze hierover hebben binnengekregen.

'Neem verzorgenden op in BIG-register'

'Tot op heden is er niets met de aangiften gedaan', zegt Marga Vrijmoeth, directeur palliatieve zorg van Allerzorg. Ze roept op tot een registratie van alle verzorgenden in het BIG-register, waarin staat wat een zorgverlener kan en mag. 'De diploma's van de verpleegkundigen kunnen we in het BIG-register controleren. We pleiten ervoor dat dit ook bij verzorgden gaat gebeuren. Mensen met valse diploma's kunnen we dan uitsluiten', aldus Vrijmoeth.

Ook de beroepsvereniging voor verpleegkundigen en verzorgenden, V&VN, is voor een dergelijke registratie. De organisatie is geschokt door de fraude. 'Zorg leveren aan mensen in de meest kwetsbare periode van hun leven, moet gedaan worden door mensen die daar alles van weten en bekwaam zijn', zegt directeur Sonja Kersten.

Bron: ANP / ANP MediaWatch / Nieuwsuur