Het beloningsplafond en het verbod op winstuitkering in de zorg blijken met een simpele truc te ontduiken. Daardoor hebben met name eigenaren van kleinere zorgaanbieders de afgelopen jaren miljoenen verdiend. Toezichthouders weten van de truc, maar staan machteloos omdat de werkwijze volgens de letter van de wet niet verboden is. Dit schrijft Het Financieele Dagblad op basis van eigen onderzoek.

Voor een groot deel van de zorg geldt een verbod op winstuitkering. Dit moet voorkomen dat bestuurders en aandeelhouders zich met publiek geld verrijken. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) — de voormalige Inspectie voor de Gezondheidszorg — ziet hierop toe. Ook is er een wet die een maximum stelt aan wat zorgbestuurders mogen verdienen, de Wet normering topinkomens. Toezichthouder CIBG controleert of zorg- instellingen zich hieraan houden.

Uitbesteding zorg

Maar uit jaarrekeningen en gegevens bij de Kamer van Koophandel blijkt dat veel zorginstellingen een eenvoudige manier hebben gevonden om zich aan dit financiële toezicht te onttrekken. De regels gelden namelijk alleen voor het bedrijf dat een vergunning van het ministerie heeft om zorg te mogen verlenen. Veel zorginstellingen brengen die zogenoemde WTZi-vergunning onder in een stichting, maar besteden de daadwerkelijke zorgverlening uit aan een besloten vennootschap (bv) met dezelfde eigenaar. Voor deze bv zijn de beperkingen niet van toepassing.

Bron: Financieele Dagblad