Zorgaanbieders worden opener over calamiteiten, aldus de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Ze gaan over foute en verkeerd uitgepakte behandelingen veel vaker het gesprek aan met de betrokken patiënt en of dierbaren over wat er is voorgevallen. Ook betrekken ziekenhuizen, verpleeghuizen en thuiszorginstellingen deze mensen meer bij het onderzoek ernaar.

In 2013 werden patiënten, naasten en nabestaanden in nog geen 20 procent van de gevallen betrokken, in 2016 was het percentage al gestegen naar 80. De Inspectie constateerde eveneens dat calamiteitenonderzoeken door zorginstellingen zelf steeds beter worden.

Instellingen willen zelf transparantie

Volgens een woordvoerder stimuleert de inspectie deze openheid niet alleen, instellingen hechten zelf ook veel meer belang aan transparantie. Ze kunnen van de gebeurtenissen leren en wekken door die openheid ook meer vertrouwen op.

Meer meldingen

Het aantal calamiteitenmeldingen stijgt ook, mede door de oproep van de inspectie om twijfelgevallen te melden. Calamiteiten worden steeds vaker als zodanig herkend. In 2013 kwamen bijna 800 meldingen binnen, in 2016 waren het er ruim 1300.

Calimiteit in Diakonessenhuis in Utrecht

Op 26 december 2014 overlijdt in het Diakonessenhuis in Utrecht een vrouw van 34 jaar, negen dagen na de geboorte van haar derde kind. Ze ligt op dat moment veertien dagen in het ziekenhuis. Hoewel haar toestand tijdens de opname nu en dan zorgelijk was, is haar overlijden onverwacht. Het plotselinge overlijden is een klap voor haar gezin en een gebeurtenis die veel indruk maakt op het ziekenhuis-team. Bekijk de uitzending:

'Onderzoek werd afgehouden'

Bron: ANP