Het ziekteverzuim als gevolg van de griepgolf de afgelopen maanden heeft Nederland 750 miljoen euro gekost. De voorgaande griepepidemie, die hardnekkiger was, leverde een kostenpost op van 1,3 miljard euro, meldt Acture, de grootste private uitvoerder van de Ziektewet, op basis van zijn ziektecijfers.

De lagere griepkosten dit jaar hangen mogelijk samen met de zachte winter en de griepprik die door de samenstelling goed zijn werk heeft gedaan.

De epidemie heeft de afgelopen ronde 14 weken geduurd, korter dan vorig jaar toen het 18 weken was, maar nog altijd boven het gemiddelde van 9 weken.

Bron: ANP