Minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid verwacht niet dat het ziekteverzuim bij de politie snel omlaag zal gaan. Het verzuim ligt een stuk hoger dan het gemiddelde bij de overheid. 'Het is niet reëel om te verwachten dat het op korte termijn aanzienlijk zal dalen.'

Volgens de bewindsman gaat het veelal om langdurig ziekteverzuim en is het een 'grote opgave' om dit terug te dringen. Er zijn grote verschillen op dit vlak tussen de verschillende eenheden. Er is onder meer extra capaciteit aangetrokken om de trend te keren, aldus de minister bij de behandeling van zijn begroting in de Tweede Kamer.

'Volstrekt ambitieloos'

VVD'er Foort van Oosten vindt het beleid van de minister 'volstrekt ambitieloos'. Het ziekteverzuim bij de politie ligt op 7 procent, terwijl dat volgens hem bij een gemiddelde overheidsorganisatie 5 procent is.

Bron: ANP