Het is voor het eerst gelukt om de dodelijke ziekte van Huntington in een vroeg stadium af te remmen. Het onderzoeksteam van de University College of London zegt dat er nu hoop is in de strijd tegen de neurodegeneratieve ziekte.

Door een experimenteel geneesmiddel te injecteren in het hersenvocht, blijkt het aantal besmette gedeeltes in het brein af te nemen. De onderzoekers spreken tegen de BBC van een doorbraak.

Behandeling nog ver weg

De onderzoekers zijn nog niet in de buurt van een eventuele behandeling. De wetenschappers voerden het onderzoek uit onder 46 patiënten in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Canada. Dat aantal is te laag om duidelijke conclusies te kunnen trekken, aldus de onderzoekers. Wel is er voor het eerst hoop dat er ooit een behandeling wordt ontwikkeld die de ziekte vertraagt of voorkomt.

Ziekte van Huntington

De ziekte van Huntington is een erfelijke aandoening die specifieke delen van de hersenen aantast. De eerste symptomen openbaren zich meestal als de patiënt tussen de 35 en 45 jaar oud is, maar kunnen ook eerder of later optreden. De aandoening uit zich in oncontroleerbare bewegingen die langzaam erger worden, verstandelijke achteruitgang en verschillende psychische symptomen. De patiënt sterft gemiddeld zestien jaar na de eerste ziekteverschijnselen.

Huntington in westerse landen

In de meeste westerse landen en Noord-Amerika komt het voor bij zeven tot tien op de 100.000 mensen. In Nederland lijden circa 1700 mensen aan de ziekte van Huntington. Naar schatting zijn er daarnaast circa zes- tot negenduizend mensen die risico lopen op de ziekte.

Bron: BBC, Vereniging van Huntington