Ziekenhuis MC Slotervaart in Amsterdam en de MC IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad en omstreken vragen uitstel van betaling aan. Zorgverzekeraar Zilveren Kruis en de meeste andere zorgverzekeraars stoppen met de financiering, aldus een woordvoerder.

Dinsdag worden de medewerkers en patiënten van beide ziekenhuizen op de hoogte gebracht van de actuele situatie. 'Een faillissement is mogelijk onafwendbaar'. De patiëntenzorg blijft gegarandeerd, zo wordt beloofd: 'Dit is een wettelijke taak van de zorgverzekeraars. De patiënten die momenteel in beide ziekenhuizen worden behandeld, kunnen blijven rekenen op adequate zorg.' 

Financiële problemen

'Beide ziekenhuizen zijn in de financiële problemen gekomen door met name hoge inhuurkosten van personeel in een situatie van grote arbeidskrapte', verklaart de woordvoerder. 'In de afgelopen dagen is gebleken dat de verzekeraars geen vertrouwen meer hebben in een gezonde financiële toekomst.'

Het Slotervaart kampte al lang met financiële en bestuurlijke problemen en ook in de IJsselmeerziekenhuizen heerst al geruime tijd onrust. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de IJsselmeerziekenhuizen recent zelfs onder verscherpt toezicht gesteld. De inspectie had al langer zorgen over de kwaliteit en veiligheid van de zorg daar. De inspectie kreeg 'onvoldoende vertrouwen in dat eerder ingezette verbetertrajecten voldoende aandacht zullen krijgen gezien de huidige bestuurlijke onrust', liet ze eerder weten.

'Beide ziekenhuizen hebben al het mogelijke gedaan voor een kwalitatief en financieel verantwoorde toekomst. Financieel is dat niet gelukt', meldt de woordvoerder.

'Patiënten hoeven zich geen zorgen te maken'

Patiënten die in de ziekenhuizen MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen liggen hoeven zich geen zorgen te maken over de continuïteit van de zorg, zegt een woordvoerder van de Patiëntenfederatie.

'Bewindvoerders zullen alles uit de kast trekken om de ziekenhuizen open te houden. Daarbij hebben ziekenhuizen altijd noodscenario's om te waarborgen dat patiënten niet van zorg verstoken blijven als er iets misgaat. Hier zag je allang dat het mis zou gaan', aldus de woordvoerder.

Zo worden er van tevoren afspraken gemaakt met omliggende ziekenhuizen om patiënten over te dragen. ,Leuk is anders, maar patiënten vallen niet buiten de boot', aldus de zegsman. Een nadeel voor patiënten is mogelijk wel dat ze niet naar het ziekenhuis van hun keuze kunnen.

Reactie FNV: 'in en in triest'

'Het is in- en intriest voor de medewerkers van zowel MC Slotervaart als MC IJsselmeerziekenhuizen dat het zover heeft moeten komen', zegt Cor de Beurs, bestuurder van FNV Zorg & Welzijn, over het verzoek om uitstel van betaling door genoemde instellingen. 'Wij hebben vanaf het begin onze vraagtekens gezet bij het verdienmodel van de MC Groep', vertelt hij. 'Het is ook heel teleurstellend dat Zilveren Kruis niet bereid was tot een zachte sanering van de ontstane problemen.'

De FNV hoopt snel in gesprek te gaan met de bewindvoerder om te horen wat de vervolgstappen zijn.

'Scenario’s waarbij de ziekenhuizen de zorgkosten fors naar beneden brengen en nieuwe vormen van samenwerking ontwikkelen, zijn door de zorgverzekeraars afgekeurd', liet een woordvoerder van de ziekenhuizen dinsdag weten. 'Ook het voorstel om MC Slotervaart via een gecontroleerde afbouw binnen een half jaar geheel te sluiten, kreeg geen goedkeuring. MC IJsselmeerziekenhuizen kreeg geen steun voor forse afslankingsplannen met een nieuw innovatief zorgconcept in Flevoland.'

Reactie aandeelhouders:

'Door deze harde en cynische opstelling van de verzekeraars worden de belangen van de patiënten op onverantwoorde wijze in de waagschaal gesteld.' Dat vinden de aandeelhouders van MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen volgens een persbericht dat op de persconferentie over de kwestie is uitgedeeld.

Patiënten èn personeel verdienen verdienen een 'betere en zorgvuldiger behandeling', vinden ze. Ze noemen het 'onbegrijpelijk' dat verzekeraars 'eenzijdig kunnen beslissen de al tientallen jaren bestaande contractering van zorg accuut op te zeggen.'

De gang van zaken 'is in het Nederlandse zorglandschap nog nooit vertoond'. De aandeelhouders zouden een gerechtelijke procedure om intrekking van de beslissing van de verzekeraars of voor een soepele overgangsregeling wel steunen, maar kunnen zo'n zaak niet zelf beginnen.

Reactie gemeenten:

Het is heel belangrijk dat er een ziekenhuis is en blijft 'voor de inwoners van Lelystad en de omliggende gemeenten'. Daarom is het ook belangrijk dat patiënten en medewerkers van de IJsselmeerziekenhuizen snel duidelijkheid hebben. Dat zegt de gemeente Lelystad. Ook de provincie Flevoland wil 'op korte termijn duidelijkheid'.

In Lelystad staat de hoofdvestiging van de MC IJsselmeerziekenhuizen. Die heeft uitstel van betaling aangevraagd, evenals MC Slotervaart in Amsterdam. Volgens een woordvoerder stoppen zorgverzekeraar Zilveren Kruis en de meeste andere zorgverzekeraars met de financiering.

De gemeente Noordoostpolder, waar ook een vestiging van MC IJsselmeerziekenhuizen staat, zegt: 'Voor onze inwoners is het van groot belang dat wij goede en bereikbare zorg houden. Daar zetten we ons als gemeente voor in. Het besluit van de zorgverzekeraar mag voor zowel de korte als de lange termijn niet leiden tot een verslechtering van de zorg.'

Urk heeft een polikliniek van de ziekenhuisgroep. Het voormalige eiland wil met andere gemeenten samenwerken om te kijken 'hoe we hier hulp kunnen bieden. We hebben er alle belang bij dat het ziekenhuis blijft bestaan. Maar wij kunnen geen geld in een ziekenhuis stoppen of de bedrijfsvoering overnemen, onze mogelijkheden zijn beperkt.'

Update 16.31 uur:

Het MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen hebben inmiddels uitstel van betaling gekregen. Dat zei bestuursvoorzitter Mariska Tichem van het Slotervaartziekenhuis tijdens een persbijeenkomst.

Bron: ANP