Het is niet goed gesteld met de digitale toegankelijkheid van Nederlandse ziekenhuizen. Dat zegt Stuurlui Online Marketing, die onderzoek deed naar de gebruiksvriendelijkheid van de websites.

Het bedrijf onderzocht de websites aan de hand van de WCAG-richtlijnen. Daarin is internationaal vastgelegd, in vijftig regels, waaraan websites moeten voldoen zodat die toegankelijk zijn voor mensen die een vorm van een beperking hebben. Het gaat dan om gebruikers die bijvoorbeeld blind zijn, kleurenblind of laaggeletterd.

Sjoerd Kuipers van Stuurlui legt uit: 'We hebben een aantal algemene checks gedaan, en daarna hebben we een expert zelf door de website laten klikken. Zo'n onderzoek doen we meerdere keren per jaar, eerder bekeken we bijvoorbeeld gemeentesites.'

'Afbeeldingen zonder tekst, geen duidelijke opbouw'

Slechts twee ziekenhuizen, het UMC Utecht en het Diakonessenhuis (Utrecht) scoorden volgens het onderzoek goed. 'Dat is geen beste score', vindt Kuipers. 'Wat bijvoorbeeld vaak vergeten wordt, en best een grote impact heeft, is dat afbeeldingen geen teksten meekrijgen. Dan is het voor een blinde websitebezoeker niet duidelijk wat er op de afbeelding staat, en dat maakt de gebruikservaring verschrikkelijk.' Een ander punt is de semantische opbouw van de pagina. Is dat niet goed op orde, dan bestaat de kans dat de gebruiker de content niet goed kan begrijpen.

Stuurlui heeft het onderzoek eind december gedaan en heeft vooral naar de homepage van de sites gekeken. Volgens de wet moeten (semi)overheden voldoen aan de WCAG-richtlijnen en de aanwezigheid van een toegankelijkheidsverklaring. In die verklaring moet staan wat de platformen doen om de website toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. Vier ziekenhuizen voldoen daaraan.

Het bedrijf bouwt zelf ook websites, en heeft eerder ook voor het UMC Utrecht een website gemaakt. Dat is niet de website die onderzocht is, aldus Kuipers.

Meer over het onderzoek lees je bij Stuurlui.nl.