Patiënten checken steeds vaker of hun ziekenhuisrekening wel klopt. Alleen al verzekerden van CZ speurden vorig jaar voor 2,4 miljoen euro aan verkeerde nota's op, meldt het AD. De patiënten kregen gemiddeld 260 euro terug.

Twee jaar geleden kwam CZ als eerste zorgverzekeraar met de mogelijkheid voor klanten om 'verdachte' rekeningen eenvoudig te melden. In 2015 werd zo vier ton teruggevorderd bij zorgverleners.

'Verdachte' nota's melden

Ook VGZ en Zilveren Kruis bieden verzekerden inmiddels de mogelijkheid verdachte nota's te melden via de site. Zij houden echter nog niet precies bij hoeveel geld daardoor wordt teruggehaald.

Bron: ANP