Ziekenhuismedewerkers leggen woensdag het werk neer. Zij eisen een loonsverhoging van 5 procent voor 2019 en een extra toeslag als ze last-minute worden opgeroepen. Wat is bekend over de werkomstandigheden in ziekenhuizen? Hierbij een overzicht van de cijfers.

De vakbonden willen ook dat ziekenhuizen meer doen om personeel aan te trekken en te behouden. Het verloop van ziekenhuispersoneel schommelde vanaf 2014 rond de 10 procent en schoot in 2018 omhoog tot 13 procent, blijkt uit een rapport van marktonderzoekers van EY. Ook het ziekteverzuim ligt hoger dan gemiddeld.

Weinig ruimte om verlof op te nemen

Volgens de vakbond FNV werkt 50 procent van het ziekenhuispersoneel regelmatig in avonden, nachten, weekenden en op feestdagen. Cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over de zorgsector in het algemeen bevestigen dat beeld. Het gemiddelde van alle werknemers in Nederland ligt op 40 procent. Ziekenhuismedewerkers hebben ook minder ruimte om verlof te nemen en om hun eigen werktijden te bepalen.

Van 2015 tot begin 2019 ging het loon van ziekenhuismedewerkers ongeveer even snel omhoog als dat van werknemers onder andere collectieve arbeidsovereenkomsten (cao's), bevestigt het CBS. Omdat hun cao eind maart is verlopen, loopt het loon sindsdien achter op de rest.

Uiteenlopend salaris

Het salaris van ziekenhuispersoneel loopt erg uiteen, omdat zowel artsen als ondersteunend personeel op de loonlijst staan. Veel medisch specialisten werken onder een maatschap en zijn dus geen werknemer. De grootste groepen ziekenhuismedewerkers zijn verpleegkundigen, doktersassistenten en laboranten. Ter indicatie: een verpleegkundige verdient bruto tussen de 2144 en 3072 euro, een gespecialiseerd verpleegkundige tussen de 2336 en 3490 euro. Voor onregelmatige werktijden staat een vergoeding die volgens de FNV op kan lopen tot ongeveer 200 euro per maand.

Tijdens de staking zullen 83 ziekenhuizen, 32 poliklinieken en 4 revalidatiecentra zich onthouden van niet-spoedeisende ingrepen. Daar werken 150.000 van de 200.000 mensen die onder de cao ziekenhuizen vallen. Medewerkers van universitaire medische centra (UMC's) doen niet mee, want die vallen onder een andere cao.

Bron: ANP