De Tweede Kamer is verontwaardigd over zorgaanbieder Carinova die werknemers die ziek zijn verplicht hun dagen laat inhalen. Het AD schrijft dat vakbonden meerdere soortgelijke meldingen hebben gekregen.

Werknemers van Carinova (3200 medewerkers) die zich ziek melden moeten zelf voor vervanging zorgen. Lukt dit niet dan wordt geen loon uitbetaald. Daarnaast moet de werknemers het verzuim later inhalen.

In strijd met de wet

Volgens vakbonden NU '91 en CNV handelt de zorgaanbieder in strijd met de wet. Ze eisen dat de regels worden aangepast. Doet de zorgaanbieder dat niet dan overweegt het CNV een gang naar de rechter.

De Tweede Kamerfracties van CDA, GroenLinks, SP en PvdA hebben minister Wouter Koolmees (D66) van Sociale Zaken om opheldering gevraagd.

Update 27 maart 2018

Zorgaanbieder Carinova trekt omstreden verzuimregels in. Werknemers die ziek waren, werden verplicht hun dagen later in te halen. Ook moesten ze zelf voor vervanging zorgen.

De regels worden geschrapt na overleg tussen de vakorganisaties (FNV, NU’91, CNV Zorg en Welzijn, FBZ), ondernemingsraad en het bestuur van de instelling. 'Het is nooit de bedoeling van Carinova geweest om in strijd te handelen met de wet- en regelgeving', staat in een gezamenlijk verklaring.

Bij Carinova, dat opereert in de regio Deventer en omstreken, werken 3200 mensen. Vanuit de Tweede Kamer was minister Wouter Koolmees (D66) van Sociale Zaken om opheldering gevraagd over de kwestie.

De vakbonden zeggen dat ze meerdere soortgelijke meldingen van werknemers over instellingen hebben gekregen. De bonden proberen eerst via overleg een eind te maken aan deze praktijken, die tegen de wet zijn.

Bron: ANP