Stichting Tragel Zorg, een instelling voor mensen met een (ernstig) verstandelijke handicap in Zeeuws-Vlaanderen, is onder verscherpt toezicht gesteld. Volgens de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd zijn er verschillende tekortkomingen vastgesteld bij de locatie in Clinge.

De zorg is daar onder de maat en het gebouw ongeschikt voor de bewoners. Ook wordt er volgens de inspectiedienst onzorgvuldig omgesprongen met de bewegingsruimte van de bewoners. In 2015 en vorig jaar constateerde de toezichthouder al dat er veel mis was met de zorg in Clinge. 'De inspectie ziet de inzet en goede wil van hardwerkende zorgverleners, maar vindt de kwaliteit van de zorg nog onvoldoende.'

Maatregelen

Tragel krijgt zes maanden om noodzakelijke verbetermaatregelen te nemen. In die periode kan de organisatie aangekondigde en onaangekondigde bezoeken verwachten, aldus de Inspectie Gezondheidszorg.

Bron: ANP