Het gezondheidsrisico dat omwonenden en werknemers opliepen door het gebruik van straalgrit dat met asbest was verontreinigd, is zeer klein. Dit blijkt uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de onafhankelijke organisatie TNO, meldt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Zo’n 600 bedrijven maakten gebruik van het vervuilde staalgrit.

De zogenoemde dagelijkse grenswaarde voor asbest werd voor sommige werknemersgroepen weliswaar overschreden. Maar door de korte periode waarin blootstelling heeft plaatsgevonden blijft het totale gezondheidsrisico beperkt. Voor omwonenden van straalprojecten is door de korte duur van de blootstelling het gezondheidsrisico zelfs zeer beperkt.

In oktober vorig jaar bleek dat er straalgrit is gebruikt dat met asbest was vervuild. De verontreinigde partij is ongeveer drie maanden in de handel geweest.

Onderzoek TNO

De kans dat blootstelling aan asbest schade brengt aan de gezondheid, hangt af van duur en hoogte van de blootstelling. TNO onderzocht hoe het verontreinigde straalgrit is gebruikt, en hoeveel vezels daarbij ingeademd zouden kunnen zijn.

Enorme schade

De schade die honderden bedrijven door de straalgrit-verontreiniging hebben geleden is enorm, zegt OnderhoudNL in een reactie. De ondernemersorganisatie van onderhoudsbedrijven stelt Sibelco (het oude Eurogrit) aansprakelijk voor de geleden schade. Het grit komt van materiaal uit kolencentrales in Oekraïne.

OnderhoudNL is blij dat TNO en RIVM hebben vastgesteld dat de blootstelling van werknemers en omwonenden meevalt, maar bereidt namens gedupeerde metaalconserveringsbedrijven een massaclaim tegen Sibelco/Eurogrit voor.

Lijst met bedrijven

Staatssecretaris Tamara van Ark van SZW maakte begin dit jaar een lijst openbaar van de 600 bedrijven die het verontreinigde straalgrit gebruikten. Op die lijst stonden onder andere Rijkswaterstaat, Shell, AKZO Nobel, Blokker en McDonald’s.

Vakbond FNV en andere organisaties hadden om die lijst gevraagd toen bekend werd dat er asbestdeeltjes in het grit waren gevonden. Van Ark verzocht onderzoeksinstituut TNO de gezondheidsrisico’s van de blootstelling aan het grit te onderzoeken.

Bron: ANP / NOS