Zeeland heeft als eerste in Nederland het Suïcide Preventie Netwerk gelanceerd. Het doel is een intensievere samenwerking voor betere suïcidepreventie in Zeeland.

Weekblad de Bode meldt het nieuws. In Nederland plegen per dag vijf mensen zelfmoord. Volgens een woordvoerder van het CZW Bureau ligt in Zeeland dat gemiddelde nog hoger dan landelijk. Het CZW Bureau geeft de beleidsvoorbereiding- en uitvoering vorm voor het College Zorg en Welzijn, een bestuurlijk overleg van de dertien Zeeuwse gemeenten en de provincie Zeeland. 'Omdat hieraan iets gedaan móet worden, is maandag het Suïcide Preventie Netwerk van start gegaan. Als eerste in Zeeland, daarna volgen nog zes regio’s in Nederland. De (h)erkenning, veiligheid, behandeling en organisatie van de zorg voor mensen met suïcidaal gedrag kan en moet beter.'

Krachten bundelen

In het Suïcide Preventie Netwerk gaan de zorg, het onderwijs, gemeenten, politie, spoorsector, GGD, kerken, (sport)verenigingen en andere partijen samen de strijd aan tegen zelfmoord. 'Lokale samenwerking en actiegericht werken staat voorop. De aanpak bestaat uit het actief mobiliseren van de regio met een campagne. De samenwerking met andere sectoren maakt het verschil', aldus een woordvoerder.

In landen als Canada, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk werd met het programma tot 32 procent vermindering van suïcidepogingen en suïcides bereikt.

Heb jij hulp nodig? Je kunt contact opnemen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie. Die stichting kun je bellen op 0900 0113 (24/7 bereikbaar), of ga naar 113.nl.

Bron: Nu.nl