Jongeren die in een grote stad wonen, hebben veertig procent meer kans op een psychotische ervaring. Onderzoek van King's College London en Duke University wijst dat uit.

Voor het onderzoek werd gebruikgemaakt van gegevens van meer dan tweeduizend Britse achttienjarigen. Hun werd gevraagd of zij na hun twaalfde levensjaar last van psychotische klachten hebben gehad of paranoïde gevoelens ervoeren. Daarnaast werd aan hen gevraagd of zij in aanraking zijn geweest met criminaliteit.

Jongeren die in grote steden in Engeland en Wales zijn opgegroeid, ervoeren gemiddeld veertig procent meer psychotische ervaringen dan leeftijdsgenoten woonachtig in kleine steden of dorpen. Ook als er rekening gehouden wordt met drugsgebruik, gevallen van psychose in de familie en sociaal-economische status, bleef het verschil significant.

Oorzaken van psychoses

De oorzaak wordt door de onderzoekers gezocht in de omgeving waar jongeren opgroeien en of zij te maken hebben gehad met criminaliteit. Van de jongeren die het slachtoffer waren van een misdaad en opgroeiden in achterstandswijken heeft 62 procent een psychotische ervaring meegemaakt. Vergeleken met jongeren op het platteland ligt dat aantal drie keer hoger.

Hallucinaties en wanen

Van de mensen die ooit last krijgen van psychotische symptomen, krijgt zeventig procent daar in de puberjaren de eerste ervaring mee. Bij een psychose verliezen mensen contact met de realiteit. De stoornis gaat vaak gepaard met hallucinaties en wanen.

Bron: Nu.nl