Van de wintersporters met ernstig letsel is 80 procent juist zeer ervaren. Mogelijk speelt mee dat zij door een groot zelfvertrouwen meer risico's nemen. Onder degenen met minder ervaring komt ernstig letsel minder vaak voor. Dat staat in een onderzoek van alarmcentrale Eurocross Assistance en het traumacentrum van het Leids Universitair Medisch Centrum.

Ze onderzochten ongevalsmeldingen onder Nederlandse wintersporters over drie seizoenen, van 2013 tot en met 2016. Bij de vergelijking tussen skiërs en snowboarders komen bij die laatste groep meer hersenschuddingen en onderarmbreuken voor. Daarentegen hebben skiërs vaker beenbreuken en kniebandletsel.

Meer risico's

Dat ervaren skiërs en snowboarders een verhoogd risico lopen op ernstig letsel heeft mogelijk te maken met het zelfvertrouwen, waardoor ze meer risico durven te nemen. Ze gaan sneller en pakken vaker een zwarte piste of gaan off-piste, denkt Eurocross.

Wintersporters en ongevallen

Over de periode van 2013 tot en met 2016 zijn wintersporters bevraagd naar ongevallen. Van 445 personen zijn alle mogelijke risicofactoren in kaart gebracht. En van 1852 ongevalsmeldingen zijn de letselpatronen geanalyseerd. Het is het eerste grondige onderzoek naar letselpatronen onder Nederlandse wintersporters. De studie gaat nog door over de seizoenen 2016/2017 en 2017/2018.

Bron: ANP