Organisaties in de wijkverpleging zetten zich in om voorgoed een einde te maken aan de vijfminutenregistraties, zo meldt de Volkskrant. Hoewel de regel officieel allang afgeschaft is, moeten verpleegkundigen en verzorgenden in de praktijk vaak nog elke vijf minuten noteren wat ze hebben gedaan.

Ter vervanging van de tijdsregistraties krijgt elke patiënt een individueel, declarabel zorgplan, op basis van afspraken met de verpleegkundige. Daarbij wordt gekeken naar de zelfredzaamheid en beschikbare mantelzorg, en indien nodig worden de huisarts en specialisten uit het ziekenhuis erbij betrokken. Het plan komt in de wijkverpleging centraal te staan.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZA), patiëntenorganisaties, werkgeversorganisatie Actiz en de beroepsorganisatie van verpleegkundigen V&VN leggen in het najaar de nieuwe werkwijze uit aan werkgevers. Zorgorganisaties als Meander in Limburg en De Vierstroom in Zuid-Holland deden reeds goede ervaringen op met deze nieuwe methode.

NZA schrapt zelf vijfminutenregistratie uit voorschriften

Veel werkgevers bleven ook na de afschaffing in 2009 trouw aan de 'prikklok', welke het symbool werd van de forse regeldruk in de zorg. Dit omdat er geen nieuwe afspraken werden gemaakt voor het indienen van rekeningen bij zorgverzekeraars, waardoor de regel in stand bleef.

Op basis van het zorgplan wordt de ontvangen zorg gedeclareerd bij de verzekeraar. Josefien Kursten van de NZA tegen de Volkskrant: 'Het verschil met eerdere pogingen om de administratieve lasten te verlichten is dat we het dit keer gezamenlijk hebben opgepakt. Dat maakt dat het een grotere kans van slagen heeft.' De NZA gaat zelf de verwijzing naar de vijfminutenregistratie uit de voorschriften schrappen.

Bron: De Volkskrant