Af en toe is er een terugroepactie met betrekking tot een bepaald medicijn. Vorig jaar gebeurde dit nog met bloeddrukverlager Valsartan en pasgeleden met maagzuurremmers met Ranitidine. Mogelijk zijn deze vervuild met de stof NDMA, die 'potentieel kankerverwekkend' is. Krijg je bij inlevering de kosten die je voor de medicijnen hebt betaald weer terug? En hoe zit het met de kosten voor het vervangende medicijn? Het consumentenprogramma Radar ging op onderzoek.

'Als je een doosje geneesmiddelen in de vrije verkoop hebt gehaald, een middel dat niet receptplichtig is, dan krijg je je geld terug. Bij verzekerde zorg ligt dat anders. Dan is er een driehoeksrelatie van apotheker, patiënt en de zorgverzekeraar, met wie de patiënt een contract heeft. De kosten van het teruggebrachte medicijn en van het nieuwe middel worden verrekend met de zorgverzekeraar. In de praktijk komt er geen betaling aan te pas. Dit wordt administratief tussen apotheker en zorgverzekeraar geregeld. Normaliter geldt de regel bij maagbeschermers: de eerste keer zelf betalen', aldus de voorzitter van apothekersorganisatie KNMP, Gerben Klein Nulent, in de Radar-studio. 

'Geen financiële schade voor patiënt'

De maagzuurremmers zijn teruggeroepen bij zo’n honderdvijftigduizend patiënten, wat volgens de voorzitter ontzettend veel werk oplevert voor apothekers. 'Wij vinden als apothekersorganisatie, samen met verzekeraars en de overheid, dat de patiënt geen financiële schade zou moeten lijden als gevolg van deze terugroepactie. Wij vinden echter ook dat de apotheker recht heeft op zijn apothekersvergoeding als die een vervangend medicijn levert.'

Wie betaalt dan wel?

'Maar als zowel de patiënt als de apotheker het niet hoeft te betalen, wie doet dat dan?' vraagt Antoinette. Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) heeft in een reactie laten weten dat volgens hem patiënten kosteloos een vervangend medicijn zouden moeten krijgen, maar dat ook de apothekers niet voor de kosten op hoeven te draaien. Zorgverzekeraars Nederland onderschrijft het gedeelte dat de patiënt niet de dupe zou moeten worden. Echter mag de apotheker de kosten dan weer niet declareren bij de zorgverzekeraar. 

'Niet goed geregeld'

'Het is op het moment gewoon niet goed geregeld in Nederland. We gaan hier alleen maar uitkomen via gemeenschappelijk overleg. Dit gaan we binnenkort voeren met de overheid en verzekeraars', antwoordt Klein Nulent, 'maar we moeten ook vooral de medicijnfabrikant niet vergeten. We kennen in Nederland namelijk het credo 'de vervuiler betaalt'.'

Eenmalige declaratie

Afgelopen week heeft de apothekersorganisatie onder haar leden een advies verspreid om het vervangende middel eenmalig te laten declareren. 'Dit loopt via de verzekeraar. Ben je over je eigen risico heen? Dan hoor je er niks meer van. Ben je niet door je eigen risico heen? Dan krijg je als nog een nota', vertelt KNMP.

Wie betaalt de kosten bij een terugroepactie van medicijnen? - Radar

Bron: Radar