Een grasmus uit de regio Utrecht blijkt besmet met het westnijlvirus. Het is de eerste keer dat dit virus in Nederland is aangetroffen, maakte het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bekend.

Het virus komt vooral voor bij vogels en wordt overgebracht door muggen. Wanneer mensen besmet raken, worden zij volgens het RIVM meestal niet ziek. 

'Virus leidt meestal niet tot klachten'

Zo'n 80 procent krijgt helemaal geen klachten, 20 procent krijgt milde symptomen zoals koorts en griepachtige klachten. In uitzonderlijke gevallen kan een infectie leiden tot ernstige neurologische klachten. Dat meldt het RIVM op hun website.

Volgens Hans van den Kerkhof, arts infectieziektebestrijding bij de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI) is er geen reden tot paniek. 'Wel kan het bij verdere verspreiding in de toekomst relevant worden', zo vertelt Van den Kerkhof tegen Dokters van Morgen.

Verder onderzoek naar virus bij vogels, paarden en mensen

Daarom zal er vervolgonderzoek naar het westnijlvirus plaatsvinden. 'We zullen ook andere soorten vogels en dode vogels onderzoeken om te kijken of het westnijlvirus zich verder verspreidt. Ook overwegen we om paarden te onderzoeken, want ook die dieren kunnen door het virus getroffen worden', stelt Van den Kerkhof. 

Ook bij mensen die met neurologische klachten in het ziekenhuis opgenomen worden, zal getest worden of zij geveld zijn door het westnijlvirus.

Westnijlvirus verspreidt zich over grote delen van de wereld

Het westnijlvirus heeft zich de laatste tientallen jaren verspreid over grote delen van de wereld, waaronder Italië en grote delen van de Verenigde Staten.

Muggen raken geïnfecteerd doordat zij zich voeden op besmette vogels. Daarna verspreiden deze muggen het virus naar andere vogels en soms ook naar mensen en andere zoogdieren, zoals paarden. Het virus kan niet van mens naar mens overgebracht worden. Meer daarover vind je bij het RIVM.

Dragen van bedekkende kleding helpt om besmetting te voorkomen

Mensen kunnen voorkomen dat ze het virus oplopen door ervoor te zorgen dat ze niet door muggen gestoken worden. Dit zouden ze kunnen doen door bedekkende kleding te dragen. 

'Maar het is niet zo dat we mensen adviseren dit nu op grote schaal te doen', meldt Van den Kerkhof. 'Het risico dat muggen het virus daadwerkelijk op mensen overbrengen, is heel beperkt.'

'Grasmus kreeg virus in Nederland'

De grasmus is een broedvogel. Grasmussen arriveren in april en vertrekken in de nazomer weer naar Afrika. Omdat de grasmus positief is getest in de zomer, is het volgens het RIVM zeer waarschijnlijk dat deze mus het virus in Nederland heeft opgelopen. Dezelfde vogel was in het voorjaar ook gevangen en negatief getest.