Er ontstaat een groot personeelsprobleem als ziekenhuizen niet snel efficiënter te werk gaan. Ziekenhuizen moeten processen meer stroomlijnen en digitaliseren om het dreigende personeelstekort het hoofd te bieden, denkt ING.

Uit berekeningen blijkt dat zorginstellingen in 2040 170.000 medewerkers meer nodig hebben dan nu, terwijl de beroepsbevolking met 500.000 personen afneemt, bericht het AD. 

Ziekenhuizen moeten een oplossing voor een hogere arbeidsproductiviteit vinden in digitalisering, aldus ING. De arbeidsproductiviteit groeit nu met 0,4 procent per jaar maar kan met gebruik van digitalisering in de zorg naar 1 procent. Een jaarlijkse stijging van 1 procent zou in 2040 60.000 banen schelen, berekende de bank.

Meer zorgvraag 

Ook vanwege de kosten is digitalisering in de zorg hard nodig. 'In het hoofdlijnenakkoord van het kabinet is afgesproken dat de zorgkosten van de ziekenhuizen in 2021 niet meer stijgen. Maar de zorgvraag stijgt jaarlijks met 3 procent, vooral vanwege de vergrijzing', zegt Jan Willem Spijkman, duider van trends en ontwikkelingen in de zorg bij ING.

Eén efficiënt systeem

Veel ziekenhuizen zetten zelf een systeem op dat niet communiceert met systemen van andere zorginstanties. ING pleit voor bovenregionale samenwerking via één platform, zodat patiëntgegevens makkelijk uitgewisseld kunnen worden. 

Digitalisering in de zorg zal leiden tot een daling van het aantal patiënten dat de polikliniek bezoekt en minder gevulde ziekenhuisbedden, omdat patiënten thuis digitaal gevolgd kunnen worden.

Bron: AD