Op basis van onderzoek dat is uitgevoerd door RTL Nieuws in samenwerking met de Beroepsvereninging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW) wordt gesteld dat medewerkers in de sociale hulpverlening in toenemende mate te maken hebben met agressie, bedreigingen en fysiek geweld. Sterker nog, fysieke en verbale agressie zijn aan de orde van de dag.

Dat beeld wordt geschetst op basis van input van 4.000 sociaal werkers uit de jeugdzorg, GGZ, de dak- en thuislozenopvang, de reclassering, wijkteams en de crisisopvang. 

Deze groep hulpverleners geeft aan dat zij onder meer telefonisch en via sociale media wordt lastiggevallen, geïntimideerd en bedreigd. Vrijwel all respondenten (97%) geven aan dat ze de afgelopen drie jaar te maken hebben gehad met verbaal geweld. Negen op de tien respondenten geven aan te zijn geïntimideerd, en 40% heeft daadwerkelijk te maken gekregen met fysiek geweld. Meer dan 80% van de respondenten is vrouw.

De helft van de ondervraagden neemt uit voorzorg weleens een collega mee naar een afspraak of doet een beroep op de politie.

'Wij zijn geschrokken van de omvang van het geweld', zegt Jan Willem Bruins, directeur van BPSW, tegen RTL. 'Eigenlijk heeft iedere sociaal werker hier dus mee te maken.'

Bron: ANP