Patiënten maken nog maar weinig gebruik van hun recht om in een ander EU-land medische, vergoede zorg te krijgen. Weinig mensen zijn zich bewust van deze wettige mogelijkheid met terugbetaling van kosten onder dezelfde voorwaarden als thuis, blijkt uit onderzoek van de Europese Rekenkamer.

De rekenmeesters keken naar het effect van een Europese richtlijn uit 2011 die patiënten het recht geven zich in een ander EU-land in het ziekenhuis te laten behandelen of er medicijnen te kopen. Die komt nog niet erg van de grond. Jaarlijks profiteren slechts gemiddeld 200.000 patiënten ervan. Daarbij schort het nog aan de elektronische uitwisseling van patiëntengegevens en recepten tussen de lidstaten.

Lees ook: Nederland in top EU-landen met hoogste zorguitgaven

Ook moet volgens de rekenkamer meer worden gedaan om patiënten met zeldzame ziektes, in meerderheid kinderen, te registreren en te informeren over mogelijkheden in het buitenland. Begin dit jaar is een Europees register voor zeldzame ziektes van start gegaan.

Volgens de rekenkamer is het initiatief om grensoverschrijdende zorg in de EU te faciliteren 'ambitieus', maar het managen ervan blijkt niet eenvoudig en moet verbeterd worden.

Fransen laten zich het meest buiten Frankrijk behandelen

Frankrijk telt de meeste inwoners die hun heil elders zoeken en Spanje ontvangt de meeste patiënten van buiten het land, blijkt uit het onderzoek. In 2016 kwamen er 1653 patiënten voor hulp naar Nederland, maar er zijn geen cijfers over het aantal Nederlanders dat zich in een ander EU-land liet behandelen.

Bron: ANP