Voor mensen met een laag tot modaal inkomen, onder wie veel migrantengezinnen, dreigt tandartszorg onbetaalbaar te worden. Dit vertelt Albert Feilzer, hoogleraar en decaan van Acta, aan Trouw. Doordat steeds meer ouders wegblijven bij de tandarts, krijgen hun kinderen voor wie de kosten wel worden vergoed de kans niet om mee te komen.

Waar er tien jaar geleden 7 procent van de Nederlanders geen aanvullende tandartsverzekering hadden, is dit nu 16 procent. Feilzer ziet daarom graag dat mondzorg ook bij volwassenen in het basispakket van de zorgverzekering wordt opgenomen.

Van alle kinderen tussen de twee en vier jaar, bezocht in 2015 60 procent de tandarts. Het aantal kinderen dat wegbleef van mondzorg blijkt voornamelijk allochtoon te zijn en uit gezinnen te komen met een lager inkomen. Karin van Nes, Acta-onderzoeker, vertelt dat zowel autochtone als allochtone ouders vaak – ten onrechte – denken dat het melkgebit minder aandacht behoeft.

Volgens Karin kunnen tandartsen meer inspelen op kinderen. ‘Als die meekomen naar een consult met hun ouders, vraag of ze de volgende keer ook zelf komen. In het ideale geval kun je daarover al beginnen als je ziet dat iemand zwanger is. En speel in op culturele verschillen, bijvoorbeeld denkbeelden over preventie.’

Bron: Trouw