Verenso, de vereniging van specialisten ouderengeneeskunde, slaat alarm over het te geringe aantal aanmeldingen voor de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde. Jaarlijks worden er 186 opleidingsplaatsen tot specialist ouderengeneeskunde beschikbaar gesteld, maar die worden niet allemaal ingenomen. Dat kan in de toekomst leiden tot fikse tekorten, is de vrees.

Over vijftien jaar, in 2034, zullen er naar verwachting zeker 2516 specialisten ouderengeneeskunde nodig zijn. Op basis van het gat tussen de beschikbare plekken op de opleiding en de huidige instroom voorziet Verenso echter een tekort van minimaal 825 specialisten in dat jaar.

Meer aandacht voor ouderengeneeskunde

Volgens de vereniging zullen er de komende jaren zeker 1793 specialisten ouderengeneeskunde moeten worden opgeleid. Om de animo te vergroten moet ouderengeneeskunde meer aandacht krijgen tijdens de basisopleiding geneeskunde. Ook moet worden gekeken hoe het vak aantrekkelijker kan worden gemaakt.

Bron: ANP