Van alle betaalplichtigen heeft 1,7 procent eind vorig jaar al minimaal een half jaar geen zorgverkeringspremie betaald, dat zijn in totaal 230.000 mensen. In 2014 was dit nog 2,2 procent, sindsdien is het percentage jaarlijks gedaald.

'De dalende trend bij de wanbetalers vanaf 2015 valt samen met aangepaste wetgeving, waardoor personen sneller kunnen uitstromen uit de wanbetalersregeling, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Mannen zijn vaker wanbetaler dan vrouwen, 2,1 procent tegen 1,3 procent.

'Van de mensen met een migratieachtergrond is 3,6 procent wanbetaler, tegen 1,1 procent van de mensen met een Nederlandse achtergrond', aldus het CBS verder. Het percentage wanbetalers is volgens het bureau 'het hoogst bij mensen met een achtergrond in de voormalige Nederlandse Antillen of Aruba, gevolgd door mensen met een Surinaamse, Marokkaanse en Turkse achtergrond'.

Alles over de zorgpremie van 2019 

Bron: ANP