De wachttijden voor specialisten in Nederlandse ziekenhuizen zijn nog steeds te lang. Voor acht specialismen, zoals cardiologie en kaakchirurgie, moeten patiënten in sommige delen van het land langer wachten dan volgens de zogeheten treeknormen is afgesproken. Volgens deze normen moet iemand binnen vier weken terechtkunnen op de polikliniek en binnen zeven weken geopereerd worden.

Patiënten moeten soms wel 48 weken wachten op specialistische zorg in het ziekenhuis. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft een plan van aanpak geschreven om deze wachtlijsten weg te werken. Volgens de NZa moeten ziekenhuizen en zorgverzekeraars actiever doorverwijzen naar andere ziekenhuizen waar wel ruimte is. Ook moeten ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra hun wachttijden verplicht publiceren. De NZa wil toe naar een centrale plek waar alle wachttijden zijn te raadplegen.

'Kritisch over de samenwerking tussen zorgverzekeraars en ziekenhuizen'

Verder is de NZa kritisch over de samenwerking tussen zorgverzekeraars en ziekenhuizen. 'Nu verwijzen ziekenhuizen en verzekeraars nog te vaak naar elkaar in plaats van dat zij de te lange wachttijden gezamenlijk aanpakken.'

'Verwijs patiënten vaker door naar zelfstandige behandelcentra'

Ten slotte vindt de NZa dat patiënten vaker moeten worden doorverwezen naar zelfstandige behandelcentra. Dat zijn veelal commerciële gezondsheidscentra die zich hebben toegelegd op een specialisme zoals bijvoorbeeld orthopedie.

Reactie Hartpatiënten Nederland

De wachttijden voor dringend noodzakelijke openhartoperaties lopen soms op tot twaalf weken. Vooral in de regio Rotterdam en Friesland moeten hartpatiënten vaak veel te lang wachten voordat ze geholpen kunnen worden. Daarvoor waarschuwt belangenorganisatie Hartpatiënten Nederland donderdag.

'Patiënten hebben recht op tijdige en passende zorghulp. Daarover zijn akkoorden gesloten', stelt de organisatie. Hartpatiënten Nederland roept patiënten op zich te melden als ze te lang moeten wachten. De koepelorganisatie bekijkt dan of er een snellere oplossing is.

In welk ziekenhuis en bij welke polikliniek zijn de wachtlijsten het langst?

Bekijk de lijst

Bron: ANP